Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Október 2023
Kúpna zmluva
0748/2023
909 104,40 € Datacomp s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra sprostredkovateľským orgánom v znení neskorších dodatkov
0765/2023
0,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0118/2021/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
0754/2023
0,00 € Slovenský atletický zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0732/2023
0,00 € Dobrovoľná civilná ochrana Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0731/2023
0,00 € YMCA na Slovensku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0720/2023
298 999,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0718/2023
299 632,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0717/2023
98 928,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0716/2023
99 636,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0715/2023
295 865,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0714/2023
299 719,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0713/2023
250 000,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0712/2023
349 999,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0711/2023
242 064,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0710/2023
299 934,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0709/2023
249 562,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0719/2023
249 480,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0063/2023
129 978,67 € Súkromná stredná odborná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0064/2023
179 577,21 € Obchodná akadémia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0062/2023
168 573,50 € Obec Paňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR