Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0728/2023
0,00 € Rada mládeže Prešovského kraja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Dohoda č. 0637/2023 o novácii záväzku zo Zmluvy č. 0299/2021 zo dňa 31.05. 2021 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja ECSEL-RIA č. 876967-1 (BRAINE)
0637/2023
26 428,00 € IMC-Industrial Management Consulting Slovakia, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Zmluva č. 0663/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja európskej iniciatívy EUREKA
0663/2023
150 000,00 € Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0061/2023
4 009 822,32 € Obec Ostrovany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Október 2023
Zmluve o podpore národného športového projektu v roku 2023
0730/2023
1 341 321,00 € Slovenská kanoistika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Október 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI/NP/2/2017
0388/2017-D4
0,00 € Centrum vedecko - technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2023
0721/2023
30 000,00 € Deaflympijský výbor Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0722/2023
49 860,00 € Slovenská asociácia amerického futbalu, o.z. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0181/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0703/2023
83 673,00 € Slovenská kanoistika Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0184/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0704/2023
10 000,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0196/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0705/2023
14 900,00 € SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0723/2023
41 700,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0211/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0706/2023
26 200,00 € Slovenský tenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0166/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0707/2023
-7 036,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0212/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0708/2023
29 700,00 € Slovenský zväz cyklistiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0724/2023
32 400,00 € Slovenský zväz Judo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0725/2023
23 400,00 € Slovenský zväz tanečných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Kúpna zmluva
0556/2023
1 314 788,40 € flex-it, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Kúpna zmluva
0555/2023
1 050 566,40 € flex-it, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6. Október 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o prechode práv a povinností
0702/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR