Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0670/2023
0,00 € "I AMbitious" Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0060/2023
730 296,00 € Obec Šarišské Sokolovce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 0237/2023/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2023
0692/2023
15 000,00 € Slovenský zväz cyklistiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0693/2023
41 700,00 € MAMMAL - Slovenský zväz MMA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0694/2023
48 600,00 € Občianske združenie Street Dance Academy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0695/2023
12 000,00 € Slovenská baseballová federácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0696/2023
49 860,00 € Slovenská rope skippingová asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie pre oblasť športu
0697/2023
45 000,00 € Slovenský stolnotenisový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 0189/2017/SŠSŠ o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na národný športový projekt „výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu“
0698/2023
0,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva č. 0636/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja Spoločného európskeho technologického podniku KDT č. 101096658 (AI-Q-READY)
0636/2023
128 371,25 € insar.sk s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva č. 0664/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja Spoločného európskeho technologického podniku KDT č. 101111890 (All2GaN)
0664/2023
148 125,00 € NanoDesign, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
3. Október 2023
Zmluva č. 0665/2023 o poskytnutí dotácie na spolufinancovanie projektu výskumu a vývoja Spoločného európskeho technologického podniku KDT č. 101111890 (All2GaN)
0665/2023
285 187,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0668/2023
0,00 € Slovenská debatná asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie v roku 2023
0669/2023
0,00 € Slovenská debatná asociácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/51/2020
0414/2020-D1
0,00 € Stredná odborná škola dopravná, Školská 66, Trenčín Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/194/2020
0921/2020-D3
0,00 € MONTE PLUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, podpore a rozvoji informačného systému Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva zo dňa 29.12.2022
0700/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, podpore a rozvoji informačného systému Pôžičky z FnPV zo dňa 29.12.2022
0699/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb UX/UI pre projekt Elektronické služby regionálneho a vysokého školstva zo dňa 29.12.2022
0701/2023
0,00 € DITEC, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. September 2023
Dodatok č. 17 k zmluve č. 0096/2021 zo dňa 16.02.2021 o poskytnutí dotácie na rok 2021
0686/2023
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR