Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0218/2011
0,00 € Vydavateľstvo Príroda, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0219/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0220/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0221/2011
0,00 € VKÚ, akciová spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0223/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. Apríl 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0227/2011
0,00 € VKÚ, akciová spoločnosť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Máj 2011
Zmluva o poskytnutí servisných prác uzatvorená podľa § 536 a nasl. OZ v znení neskorších predpisov
0113/2011
0,00 € Stanislav Mikulášek – Servis Telekos Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Máj 2011
Zmluva o poskytovaní technickej služby
0112/2011
0,00 € Ing. Ján Zámečník Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Máj 2011
Dodatok č.4 k Splnomocneniu MZ SR ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh MŠVVŠ SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Vzdelávanie
0187/2011
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Máj 2011
Usmernenie Poskytovateľa č. 4 pre operačný program Výskum a vývoj
Usmernenie pre poskytovateľa č.4/OPVaV
0,00 € v zmysle zoznamu na strane 2 Usmernenia poskytovateľa č. 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Máj 2011
Usmernenie Poskytovateľa č. 4 pre operačný program Vzdelávanie
Usmernenie Poskytovateľa č. 4/OPV
0,00 € v zmysle zoznamu na strane 2 Usmernenia Poskytovateľa č. 4 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0231/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0313/2010-D1
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Máj 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0314/2010-D1
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0226/2011
0,00 € Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0228/2011
0,00 € Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0229/2011
0,00 € Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0232/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0233/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľtvo - Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0222/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR