Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0230/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0234/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0235/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2011
Zmluva o postúpení licencie a zabezpečení vytvorenia a vydania učebnice
0217/2011
0,00 € Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Jún 2011
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb pri prevádzke a údržbe finančného ekonomického systému pre slovenské verejné vysoké školy
0379/2011
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Jún 2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0534/2010
0,00 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Jún 2011
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1350/2008-D6
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Jún 2011
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1351/2008-D6
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Jún 2011
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1352/2008-D5
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Jún 2011
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1353/2008-D5
0,00 € Ústav informácií a prognóz školstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0469/2009-D3
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0470/2009-D3
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1482/2008-D10
0,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. Jún 2011
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1483/2008-D10
0,00 € Štátny inštitút odborného vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2011
Dohoda o poskytovaní údajov
0457/2011
0,00 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní údajov finančného informačného systému SOFIA pre účely školiaceho systému
0452/2011
0,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Júl 2011
Dodatok č.8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1197/2008-D8
0,00 € Štátny pedagogický ústav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Júl 2011
Dodatok č.8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1198/2008-D8
0,00 € Štátny pedagogický ústav Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Júl 2011
Dodatok č.3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0900/2009-D3
0,00 € Štátna školská inšpekcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Júl 2011
Dodatok č.4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0899/2009-D4
0,00 € Štátna školská inšpekcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR