Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Jún 2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0415/2015
-19 715,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0213/2014 zo dňa 09.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0415/2014
-19 130,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0751/2020
-18 599,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0014/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0242/2017
-18 535,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0180/2015 zo dňa 11.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0867/2015
-18 450,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0204/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0427/2014
-18 060,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0748/2020
-15 921,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2017
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0021/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0536/2017
-15 763,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2013
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0956/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0615/2013
-15 655,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0944/2020
-15 218,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. August 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0002/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0590/2016
-14 777,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0753/2020
-14 479,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0277/2021
-14 471,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0274/2021
-13 984,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0280/2021
-13 881,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
28. August 2014
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0204/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0591/2014
-13 677,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. September 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/335/2019
1166/2019-D1
-13 461,49 € Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0203/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0421/2014
-13 460,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0018/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0209/2017
-13 198,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2017
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0015/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0245/2017
-13 148,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR