Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Apríl 2015
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0151/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0267/2015
-2 270,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Júl 2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0007/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0452/2017
-2 187,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0216/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0416/2014
-2 066,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. August 2020
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0561/2020
-2 011,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2019
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0121/2019 zo dňa 28.2.2019 o poskytnutí dotácie na rok 2019
0786/2019
-2 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. Október 2018
Dodatok č. 6
1007/2018
-1 981,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0605/2023
-1 822,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. December 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0170/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0899/2015
-1 787,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2017
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0024/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0423/2017
-1 665,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. Október 2017
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0005/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0569/2017
-1 649,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. November 2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0006/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0676/2017
-1 483,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0217/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0417/2014
-1 319,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0272/2021
-1 265,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. August 2018
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0171/2018
0756/2018
-1 220,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Jún 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0294/2023
-1 192,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. November 2015
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0172/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0872/2015
-1 182,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Jún 2014
Dodatok č. 2 k zmluve č. 0218/2014 zo dňa 08.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0424/2014
-1 175,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. November 2018
Dodatok č. 8
1029/2018
-1 104,30 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0278/2021
-970,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Júl 2011
Dodatok č.3 k zmluve č.0140/2011 zo dňa 29.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0520/2011
-962,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR