Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2022
0450/2022
-872,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0749/2020
-860,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0746/2020
-803,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12. December 2016
Dodatok č. 10 k zmluve č. 0004/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0780/2016
-687,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. December 2014
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0213/2014 zo dňa 9.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0723/2014
-600,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. Júl 2011
Dodatok č.3 k zmluve č.0130/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0528/2011
-575,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2013
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0945/2012 zo dňa 9.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0620/2013
-538,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2023
0601/2023
-440,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. December 2011
Dodatok č. 5 k zmluve č. 0127/2011 zo dňa 21.3.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2011
0971/2011
-419,00 € Vysoká škola múzických umení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
14. September 2016
Dodatok č. 9 k zmluve č. 0005/2016 zo dňa 11.1.2016 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2016
0619/2016
-411,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2015
Dodatok č. 4 k zmluve č. 0148/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0833/2015
-274,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2020
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0954/2020
-226,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. December 2012
Dodatok č. 11 k zmluve č. 1028/2011 zo dňa 29.12.2011 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
0937/2012
-162,55 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Jún 2017
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0023/2017 zo dňa 19.1.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
0422/2017
-153,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0750/2020
-150,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0282/2021
-66,00 € Technická univerzita vo Zvolene Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. November 2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0155/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0827/2015
-57,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. November 2015
Dodatok č. 6 k zmluve č. 0159/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0870/2015
-24,00 € Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. Október 2020
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2020
0745/2020
-15,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2021
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie na rok 2021
0279/2021
-9,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR