Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2021
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2021
0003/2021
26 228 068,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
21. Január 2020
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2020
0032/2020
26 078 961,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
13. Január 2014
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0967/2013
25 966 296,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. Február 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021
0097/2021
25 944 007,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
8. Január 2013
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0958/2012
25 847 418,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11. Marec 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPV/30/2013
0172/2013
25 654 789,62 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
5. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPV/30/2013
0172/2013-D1
25 654 789,62 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18. November 2013
Dodatok č. 2 k zmluve č.OPV/30/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0172/2013-D2
25 654 789,62 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. November 2013
Dodatok č. 3 k zmluve č. OPV/30/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0172/2013-D3
25 654 789,62 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
10. Apríl 2014
Dodatok č. 4 k zmluve č. OPV/30/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0172/2013-D4
25 654 789,62 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Júl 2014
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – č. z. OPV/30/2013
0172/2013-D5
25 654 789,62 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Február 2015
Dodatok č. 6 k zmluve č. OPV/30/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0172/2013-D6
25 654 789,62 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25. Máj 2015
Dodatok č. 7 k zmluve č. OPV/30/2013 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0172/2013-D7
25 648 557,27 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
2. Október 2015
Dodatok č. 8 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0172/2013-D8
25 648 557,27 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27. November 2015
Dodatok č. 9 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0172/2013-D9
25 648 557,27 € Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
19. Február 2020
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2020
0118/2020
25 543 668,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Február 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPVaI /NP/2/2019
1205/2019-D1
25 410 953,98 € Centrum vedecko - technických informácií SR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
0916/2022
25 082 322,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0202/2014
25 039 139,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29. December 2011
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2012
1027/2011
25 034 262,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR