Centrálny register zmlúv

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0101/2024
2 638 995,00 € Slovenský paralympijský výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0007/2024
347 760,00 € Obec Bitarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na rok 2024
0095/2024
20 000 000,00 € Fond na podporu športu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2024
0096/2024
1 507 997,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0100/2024
659 390,00 € Slovenský zväz biatlonu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0099/2024
255 821,00 € Slovenský lukostrelecký zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0098/2024
34 574,00 € Slovenský bowlingový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0097/2024
80 310,00 € Slovenská asociácia taekwondo WT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0051/2024
164 699,00 € Slovenský zväz kickboxu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0062/2024
117 759,00 € Slovenský zväz moderného päťboja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0092/2024
57 729,00 € Slovenský zväz orientačných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0080/2024
162 124,00 € Slovenský zväz pozemného hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0081/2024
41 497,00 € Slovenský zväz psích záprahov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0052/2024
65 346,00 € Slovenský zväz rybolovnej techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0063/2024
30 160,00 € Slovenský zväz športového ju-jitsu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0072/2024
89 011,00 € Slovenský zväz športového rybolovu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0093/2024
590 215,00 € Slovenský zväz tanečných športov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0064/2024
64 577,00 € Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0073/2024
30 160,00 € Slovenský zväz vodného motorizmu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2024
0074/2024
488 195,00 € Slovenský zväz vzpierania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR