Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2023
Zmluva o dodávke zemného plynu
0913/2023
135 772,42 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24. Máj 2024
Kúpna zmluva
0213/2024
2 428 598,40 € Hotely mládeže Slovakia, a. s. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0101/2024
346 917,03 € Liptovsko-oravský seniorát Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku so sídlom v Liptovskom Ondreji Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071CND2 zo dňa 01.12.2022
0210/2024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0104/2024
707 736,55 € Mesto Zvolen Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0102/2024
1 025 269,67 € Obec Vítkovce Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
24. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0103/2024
1 390 997,76 € Košický samosprávny kraj Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve č. 0518/2023 o spolupráci pri implementácii projektu Európskeho výskumného a inovačného partnerstva Driving Urban Transitions (DUT)
0183/2024
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0098/2024
159 188,02 € Obec Bešeňová Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0106/2024
1 377 428,81 € Obec Veľké Kostoľany Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
23. Máj 2024
Rámcová dohoda k poskytovaniu maliarskych prác
0184/2024
18 060,00 € DevelopNet, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a refundácii výdavkov
0212/2024
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0119/2024
3 500,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0118/2024
7 000,00 € Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0117/2024
7 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0116/2024
7 000,00 € Trnavská univerzita v Trnave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0115/2024
3 500,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0114/2024
3 500,00 € Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
22. Máj 2024
Zmluva o poverení na vykonávanie časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
/0113/2024
7 000,00 € Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2024
0162/2024
113 950,00 € Vysoká škola DTI, s.r.o. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR