Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2012
Dodatok č. 11 k zmluve o výkone vlastníckych práv
256/2012-4220-2100
0,00 € ELBAN, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
1. Október 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
243/2012-4220-2100
0,00 € Centrum pre chemické látky a prípravky Ministerstvo hospodárstva SR
1. Október 2012
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
244/2012-4220-2100
0,00 € Štátna energetická inšpekcia Ministerstvo hospodárstva SR
2. Október 2012
Dodatok č. 5 k implementačnej zmluve
266/2012-4220-3100
0,00 € MH Invest, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
10. Október 2012
Delimitačný protokol č. 23/2012
281/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo hospodárstva SR
15. Október 2012
Delimitačný protokol č. 25/2012
285/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Poprad Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2012
Zmluva o prevode správy
265/2012-4220-2100
0,00 € Ministerstvo pôdoshospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo hospodárstva SR
19. Október 2012
Dohoda o ukončení zmluvy o používaní komponentov programu Webase a portálu Webase
293/2012-4220-4330
0,00 € dFlex Nitra spol s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
22. Október 2012
Dohoda o urovnaní
301/2012-4220-2040
0,00 € Stavebné bytové družstvo Bratislava I. Ministerstvo hospodárstva SR
27. November 2012
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
334/2012-4220-2040
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
28. November 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu
342/2012-4220-2040
0,00 € SR - Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva SR
3. December 2012
Dohoda o plnení úloh
348/2012-4220-1000
0,00 € Ing. Vladimír Pristaš Ministerstvo hospodárstva SR
3. December 2012
Dohoda o plnení úloh
349/2012-4220-1000
0,00 € Ing. Milan Jankura Ministerstvo hospodárstva SR
4. December 2012
Dodatok č. 6 k Implementačnej zmluve
343/2012-4220-3100
0,00 € MH Invest, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
13. December 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
339/2012-4220-3100
0,00 € Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Ministerstvo hospodárstva SR
18. December 2012
Listina o postupe v konaniach o uplatňovaných nárokoch
388/2012-4220-4220
0,00 € Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR
18. December 2012
Zmenená a preformulovaná akcionárska zmluva
390/2012-4220-4220
0,00 € GDF International S.A.S., E.ON Ruhrgas AG, GDF Suez S.A., E.ON Ruhrgas International GmbH, Slovak Gas Holding B.V. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR
18. December 2012
Akcionárska zmluva
391/2012-4220-4220
0,00 € Energetický a průmyslový holding, a.s., EPH Gas Holding B.V. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR
18. December 2012
Listina o urovnaní
394/2012-4220-4220
0,00 € Slovak Gas Holding B.V., GDF International S.A.S., E.ON Ruhrgas International GmbH Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR
18. December 2012
Listina o odškodnení
389/2012-4220-4220
0,00 € GDF International S.A.S., E.ON Ruhrgas AG, GDF Suez S.A., E.ON Ruhrgas International GmbH, Slovak Gas Holding B.V., Seattle Holding B.V. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR, Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR