Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2013
Delimitačný protokol č. 37/2012
400/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Piešťany Ministerstvo hospodárstva SR
2. Január 2013
Zmluva o zriadení vecného bremena
371/2012-4220-2040
0,00 € Bratislavská teplárenská, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
9. Január 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o palivových kartách
407/2012-4220-2110
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
10. Január 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytovanie upratovacích služieb
360/2012-4220-2100
0,00 € KLINTON, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
14. Január 2013
Dohoda o spolupráci pri poskytovaní informácií
385/2012-4220-4100
0,00 € Sociálna poisťovňa Ministerstvo hospodárstva SR
22. Január 2013
Delimitačný protokol č. 32/2012
413/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Rožňava Ministerstvo hospodárstva SR
22. Január 2013
Delimitačný protokol č. 27/2012
410/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Ilava Ministerstvo hospodárstva SR
22. Január 2013
Delimitačný protokol č. 29/2012
418/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo hospodárstva SR
22. Január 2013
Delimitačný protokol č. 41/2012
419/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo hospodárstva SR
22. Január 2013
Delimitačný protokol č. 42/2012
420/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Banská Bystrica Ministerstvo hospodárstva SR
22. Január 2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu
422/2012-4220-2040
0,00 € Slovenská republika - Slovenská správa ciest Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva SR
22. Január 2013
Delimitačný protokol č. 2/2013
14/2013-3020-3010
0,00 € Mesto Poprad Ministerstvo hospodárstva SR
23. Január 2013
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní masérskych služieb
25/2013-3020-2010
0,00 € Vladimír Golian Ministerstvo hospodárstva SR
1. Február 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o právno-poradenských službách
4/2013-3020-3020
0,00 € Krivak & Co, Spoločenstvo advokátov s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
1. Február 2013
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
18/2013-3020-1200
0,00 € Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
4. Február 2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1/2013
27/2013-3020-3010
0,00 € Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
26/2013-3020-1100
0,00 € Mesto Rimavská Sobota Ministerstvo hospodárstva SR
7. Február 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb
5/2013-3020-3020
0,00 € Krivak & Co, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
8. Február 2013
Zmluva o nájme motorových vozidiel za účelom testovania
24/2013-3020-2030
0,00 € Kia Motors Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
18. Február 2013
Delimitačný protokol č. 1/2013
39/2013-2013-3020-3010
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR