Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Apríl 2013
Dodatok č. 13 k Zmluve o výkone vlastníckych práv
141/2013-2050-2030
0,00 € ELBAN, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
10. Máj 2013
Dohoda o spolupráci
124/2013-2050-1210
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Ministerstvo hospodárstva SR
27. Máj 2013
Delimitačný protokol č. 8/2013
164/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Šaľa Ministerstvo hospodárstva SR
27. Máj 2013
Delimitačný protokol č. 5/2013
173/2013-3020-3010
0,00 € Mesto Trenčín Ministerstvo hospodárstva SR
27. Máj 2013
Delimitačný protokol č. 7/2013
174/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Zvolen Ministerstvo hospodárstva SR
28. Máj 2013
Delimitačný protokol č. 6/2013
163/2013-2050-3010
0,00 € Obec Lazy pod Makytou Ministerstvo hospodárstva SR
28. Máj 2013
Delimitačný protokol č. 9/2013
169/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Piešťany Ministerstvo hospodárstva SR
28. Máj 2013
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
137/2013-2050-1200
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
28. Máj 2013
Delimitačný protokol č. 4/2013
172/2013-2050-3010
0,00 € Obec Horný Bar Ministerstvo hospodárstva SR
11. Jún 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
183/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Alena Hlatká Ministerstvo hospodárstva SR
14. Jún 2013
Zmluva o zabezpečení výcviku expertov
161/2013-2050-1050
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR
25. Jún 2013
Delimitačný protokol č. 3/2013
204/2013-2050-3010
0,00 € Obec Chorvátsky Grob Ministerstvo hospodárstva SR
25. Jún 2013
Delimitačný protokol č. 11/2013
194/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
25. Jún 2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2/2013
195/2013-2050-3010
0,00 € Slovenská republika - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva SR
25. Jún 2013
Delimitačný protokol č. 10/2013
202/2013-2050-3010
0,00 € Mesto Nitra Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí služieb
227/2013-2050-3020
0,00 € Wood & Company, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
209/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 11 k Zmluve o ubytovaní
210/2013-2050-2030
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
211/2013-2050-2030
0,00 € Mgr. Róbert Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
28. Jún 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
212/2013-2050-2030
0,00 € Mgr. Zdenko Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR