Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
253/2013-2050-3030
0,00 € Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad Ministerstvo hospodárstva SR
16. September 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
254/2013-2050-3030
0,00 € Združenie občianskej sebaobrany Ministerstvo hospodárstva SR
24. September 2013
Dohoda o plnení úloh
307/2013-2050-1000
0,00 € Ing.Vladimír Pristaš Ministerstvo hospodárstva SR
26. September 2013
Dodatok č. 4
293/2050-2030
0,00 € Lívia Orenčáková Ministerstvo hospodárstva SR
26. September 2013
Dodatok č. 5
295/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Alena Hlatká Ministerstvo hospodárstva SR
27. September 2013
Dodatok č. 5
296/2013-2050-2030
0,00 € Mgr. Róbert Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
27. September 2013
Dodatok č. 5
297/2013-2050-2030
0,00 € Mgr. Zdenko Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
27. September 2013
Dodatok č. 2
298/2013-2050-2030
0,00 € PhDr. Jana Kadlečíková Ministerstvo hospodárstva SR
30. September 2013
Dodatok č. 14 k Zmluve o výkone vlastníckych práv
281/2013-2050-2030
0,00 € ELBAN, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
30. September 2013
Dodatok č. 11 k Zmluve o ubytovaní
294/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
30. September 2013
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
299/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Pavol Dolhý Ministerstvo hospodárstva SR
30. September 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní
300/2013-2050-2030
0,00 € JUDr. Ing. Viktor Lehotzký Ministerstvo hospodárstva SR
30. September 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní
301/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR
1. Október 2013
Akcionárska zmluva
316/2013-2050-3020
0,00 € EPH Financing II, a.s., Energetický průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku Slovenskej republiky
7. Október 2013
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí služieb
308/2013-2050-3020
0,00 € Wood & Company, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
11. Október 2013
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 3/2013
315/2013-2050-3010
0,00 € SR - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva SR
11. Október 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP
314/2013-2050-3020
0,00 € Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR
11. Október 2013
Dodatok č. 6 k Zmluve o reorganizácii skupiny SPP
332/2013-2050-3020
0,00 € Energetický a průmyslový holding, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR, Fond národného majetku SR
18. Október 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie
310/2013-2050-3030
0,00 € Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad Ministerstvo hospodárstva SR
18. Október 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácie
311/2013-2050-3030
0,00 € Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.), Poprad Ministerstvo hospodárstva SR