Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Marec 2011
Delimitačný protokol č. 21/2011
117/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Revúca Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2011
Delimitačný protokol č. 22/2011
118/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Revúca Ministerstvo hospodárstva SR
6. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
114/2011-4220-3100
0,00 € INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Ministerstvo hospodárstva SR
7. Apríl 2011
Dohoda o plnení úloh
162/2011-4220-1000
0,00 € Ing. Martin Chren Ministerstvo hospodárstva SR
12. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
153/2011-4220-2110
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
12. Apríl 2011
Delimitačný protokol č. 23/2011
161/2011-4220-2040
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
12. Apríl 2011
Delimitačný protokol č. 25/2011
141/2011-4220-2040
0,00 € SR - Štátna opera Ministerstvo hospodárstva SR
18. Apríl 2011
Zmluva o prevode správy
24/2011-4220-2040
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
18. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k Dohode medzi ŠÚ SR a MH SR
98/2011-4220-1020
0,00 € Štatistický úrad Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR
28. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke
170/2011-4220-2110
0,00 € MH INVEST Ministerstvo hospodárstva SR
28. Apríl 2011
Zmluva o výpožičke
184/2011-4220-2110
0,00 € Puncový úrad SR Ministerstvo hospodárstva SR
28. Apríl 2011
Zmluva o prevode správy
160/2011-4220-2110
0,00 € Slovenská republika -Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície Ministerstvo hospodárstva SR
29. Apríl 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o ubytovaní
193/2011-4220-2110
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
29. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o ubytovaní
183/2011-4220-2110
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
29. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o servisných službách
158/2011-4220-1020
0,00 € VUJE, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
4. Máj 2011
Delimitačný protokol
218/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Dubnica nad Váhom Ministerstvo hospodárstva SR
5. Máj 2011
Delimitačný protokol
165/2011-4220-2040
0,00 € Obec Podolie Ministerstvo hospodárstva SR
5. Máj 2011
Delimitačný protokol
179/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Žarnovica Ministerstvo hospodárstva SR
9. Máj 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o výkone vlastníckych práv
217/2011-4220-2110
0,00 € ELBAN, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
12. Máj 2011
Rámcová zmluva
112/2011-4220-1020
0,00 € VUJE, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR