Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. December 2013
Dohoda o ukončení Investičnej zmluvy
388/2013-2050-1100
0,00 € AU Optronics (L) Corporation; AU Optronics (Slovakia) s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2013
Dodatok č. 15 k Zmluve o výkone vlastníckych práv
418/2013-2050-2030
0,00 € ELBAN, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
429/2013-2050-1100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní
436/2013-2050-2030
0,00 € Lívia Orenčáková Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2013
Dodatok č. 13 k Zmluve o ubytovaní
437/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2013
Dodatok č. 5 k Zmluve o ubytovaní
435/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Pavol Dolhý Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
438/2013-2050-2030
0,00 € Ing. Ondrej Diviak Ministerstvo hospodárstva SR
19. December 2013
Dohoda o zrušení záväzku
407/2013-2050-1200
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
20. December 2013
Dodatok č. 11
432/2013-2050-1200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
20. December 2013
Dodatok č. 8
433/2013-2050-1200
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
20. December 2013
Dodatok č. 2 ku Kontraktu č. 2/2013, reg. č.: 46/2013-3020-4100
445/2013-3020-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
27. December 2013
Dodatok č. 2 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci pre MH Invest, s.r.o. zo dňa 30.03.2007, reg. č.: 200/2007-3100-3200 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.12.2011, reg. č. 661/2011-4220-3100
446/2013-2050-1100
0,00 € Ministerstvo financií SR, MH Invest, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
13. Január 2014
Kúpna zmluva
431/2013-2050-2010
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
16. Január 2014
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 65/2013
1/2013-2050-3010
0,00 € Roman Buliak Ministerstvo hospodárstva SR
16. Január 2014
Delimitačný protokol č. 24/2013
2/2014-2050-3010
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
16. Január 2014
Dohoda o riešení stretov záujmov
428/2013-2050-4110
0,00 € Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Ministerstvo hospodárstva SR
31. Január 2014
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode na poskytnutie strážnych služieb
30/2014-2050-2030
0,00 € BONUL, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
4. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
406/2013-2050-2020
0,00 € KPMG Slovensko spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
4. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a poskytovaní služieb
378/2013-2050-2020
0,00 € NESS Slovensko a.s.; Disig, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Delimitačný protokol č. 1/2014
41/2014-2050-3010
0,00 € Slovenská republika - Slovenský pozemkový fond Ministerstvo hospodárstva SR