Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
14/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Marek Kolesár Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
17/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Vincent Straka Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
18/2014-2050-2030
0,00 € BA. Katarína Špitová Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
19/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Katarína Belesová Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
20/2014-2050-2030
0,00 € Mgr. Daniel Pačnár Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
23/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Juraj Novák Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
27/2014-2050-2030
0,00 € Denisa Talapková Ministerstvo hospodárstva SR
6. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
29/2014-2050-2030
0,00 € Mgr. Veronika Virághová Ministerstvo hospodárstva SR
10. Február 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
12/2014-2050-2030
0,00 € JUDr. Gabriela Čižmárová a dcéra Ministerstvo hospodárstva SR
10. Február 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
15/2014-2050-2030
0,00 € Lenka Slašťanová Ministerstvo hospodárstva SR
10. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
24/2014-2050-2030
0,00 € PhDr. Bc. Andrej Trtala Ministerstvo hospodárstva SR
10. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
26/2014-2050-2030
0,00 € Mgr. Ing. Pavol Kolenčík, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR
13. Február 2014
Zmluva o výpožičke
3/2014-2050-1210
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
13. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
21/2014-2050-2030
0,00 € PhDr. Branislav Valovič a jedna osoba Ministerstvo hospodárstva SR
13. Február 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
22/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Milan Polák Ministerstvo hospodárstva SR
13. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
28/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Juraj Horkay Ministerstvo hospodárstva SR
14. Február 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
16/2014-2050-2030
0,00 € Marian Kováč Ministerstvo hospodárstva SR
14. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
25/2014-2050-2030
0,00 € Mgr. Martin Jurík Ministerstvo hospodárstva SR
19. Február 2014
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve
9/2014-2050-1020
0,00 € VUJE, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
21. Február 2014
Delimitačný protokol č. 23/2013
53/2014-2050-3010
0,00 € Mesto Kolárovo Ministerstvo hospodárstva SR