Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Február 2014
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
13/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Dušan Žubor Ministerstvo hospodárstva SR
25. Február 2014
Memorandum o porozumení
73/2014-2050-3020
0,00 € Deutsche Telekom, AG; Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR; Fond národného majetku SR
26. Február 2014
Dohoda o zrušení zmluvy
56/2014-2050-1210
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
6. Marec 2014
Dodatok č. 14 k Zmluve o ubytovaní
57/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
6. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
59/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Peter Berák Ministerstvo hospodárstva SR
6. Marec 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o ubytovaní
60/2014-2050-2030
0,00 € Mgr. Róbert Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
6. Marec 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o ubytovaní
63/2014-2050-2030
0,00 € Mgr. Zdenko Jakubáč Ministerstvo hospodárstva SR
6. Marec 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o ubytovaní
67/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Alena Hlatká Ministerstvo hospodárstva SR
7. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
58/2014-2050-2030
0,00 € Mgr. Stanislav Ďuríček Ministerstvo hospodárstva SR
11. Marec 2014
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
64/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Pavol Dolhý Ministerstvo hospodárstva SR
11. Marec 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o ubytovaní
61/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Ministerstvo hospodárstva SR
11. Marec 2014
Dodatok č. 7 k Zmluve o ubytovaní
62/2014-2050-2030
0,00 € JUDr. Ing. Viktor Lehotzký Ministerstvo hospodárstva SR
13. Marec 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
65/2014-2050-2030
0,00 € Ing. Ondrej Diviak Ministerstvo hospodárstva SR
14. Marec 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
84/2014-2050-3010
0,00 € SLOVENSKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo hospodárstva SR
14. Marec 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
78/2014-2050-2030
0,00 € JUDr. Henrieta Schuchmannová Ministerstvo hospodárstva SR
25. Marec 2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 6/2014
94/2014-2050-3010
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
25. Marec 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o ubytovaní
89/2014-2050-2030
0,00 € RNDr. Peter Matu Ministerstvo hospodárstva SR
26. Marec 2014
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
66/2014-2050-2030
0,00 € PhDr. Jana Kadlečíková Ministerstvo hospodárstva SR
31. Marec 2014
Dodatok č. 2
102/2014-2050-4020
0,00 € ECHA (Európska chemická agentúra) Ministerstvo hospodárstva SR
7. Apríl 2014
Delimitačný protokol č. 2/2014
97/2014-2050-3010
0,00 € Mesto Košice Ministerstvo hospodárstva SR