Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2011
Darovacia zmluva
155/2011-4220-2110
0,00 € Obec Buzitka Ministerstvo hospodárstva SR
27. Máj 2011
Zmluva o zabezpečení výcviku expertov
171/2011-4220-1050
0,00 € Ministerstvo obrany SR Ministerstvo hospodárstva SR
30. Máj 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
294/2011-4220-2040
0,00 € Ing. Juraj Fejda a Ing. Milan Ličko Ministerstvo hospodárstva SR
2. Jún 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o ubytovaní
286/2011-4220-2110
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
7. Jún 2011
Zmluva o zabezpečení výcviku inšpektorov
267/2011-4220-1050
0,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva SR
10. Jún 2011
Delimitačný protokol č. 30/2011
243/2011-4220-2040
0,00 € Obec Mníchova Lehota Ministerstvo hospodárstva SR
10. Jún 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
326/2011-4220-2040
0,00 € Ing. Vladimír Vrtiak, CSc. Ministerstvo hospodárstva SR
10. Jún 2011
Dodatok č. 6 k Splnomocneniu o delegovaní právomocí
309/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
10. Jún 2011
Dodatok č. 7 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu
308/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
10. Jún 2011
Dohoda o zrušení záväzku
307/2011-4220-4100
0,00 € Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Ministerstvo hospodárstva SR
13. Jún 2011
Dohoda o urovnaní
301/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Topoľčany Ministerstvo hospodárstva SR
13. Jún 2011
Dohoda o urovnaní
302/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Topoľčany Ministerstvo hospodárstva SR
15. Jún 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o ubytovaní
323/2011-4220-2110
0,00 € PhDr. Marián Mrva Ministerstvo hospodárstva SR
30. Jún 2011
Dodatok č. 3
336/2011-4220-3100
0,00 € Obec Nededza Ministerstvo hospodárstva SR
30. Jún 2011
Dodatok č.1 k Investičnej zmluve
342/2011-4220-3100
0,00 € AU Optronics (L) Corporation Ministerstvo hospodárstva SR
12. Júl 2011
Delimitačný protokol
354/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Zvolen Ministerstvo hospodárstva SR
12. Júl 2011
Delimitačný protokol
353/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Považská Bystrica Ministerstvo hospodárstva SR
13. Júl 2011
Delimitačný protokol
373/2011-4220-2040
0,00 € Mesto Dolný Kubín Ministerstvo hospodárstva SR
14. Júl 2011
Darovacia zmluva
277/2011-4220-2110
0,00 € Združenie príbuzných, priateľov a ľudí s psychickými poruchami - Krídla Ministerstvo hospodárstva SR
14. Júl 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena
338/2011-4220-2040
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR