Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2012
Delimitačný protokol č. 6/2012
13/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Handlová Ministerstvo hospodárstva SR
1. Február 2012
Delimitačný protokol č. 1/2012
16/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Považská Bystrica Ministerstvo hospodárstva SR
3. Február 2012
Zmluva o výpožičke
53/2012-4220-2100
Doplnená
0,00 € Jana Černá Ministerstvo hospodárstva SR
14. Február 2012
Zmluva o dielo
32/2012-4220-4130
0,00 € TREND Representative, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
14. Február 2012
Zmluva o dielo
33/2012-4220-4130
0,00 € ECOPRESS, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2012
Kontrakt č. 1/2012
50/2012-4220-3200
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
1. Marec 2012
Kontrakt č. 2/2012
80/2012-4220-3200
Doplnená
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
13. Marec 2012
Mandátna zmluva
110/2012-4220-2010
0,00 € JUDr. Otakar Náhlovský Ministerstvo hospodárstva SR
13. Marec 2012
Mandátna zmluva
111/2012-4220-2010
0,00 € JUDr. Otakar Náhlovský Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 4/2012
54/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 10/2012
55/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Trnava Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 17/2012
60/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Partizánske Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 16/2012
57/2012-4220-2040
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2/2012
70/2012-4220-2040
0,00 € SR- LESY Slovenskej republiky, š.p. Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 3/2012
71/2012-4220-2040
0,00 € SR- LESY Slovenskej republiky, š.p. Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 12/2012
35/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Strážske Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 13/2012
36/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Strážske Ministerstvo hospodárstva SR
15. Marec 2012
Dohoda o zrušení dohôd o urovnaní
17/2012-4220-2040
0,00 € Mesto Topoľčany Ministerstvo hospodárstva SR
16. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 7/2012
48/2012-4220-2040
0,00 € Obec Píla Ministerstvo hospodárstva SR
16. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 8/2012
76/2012-4220-2040
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR