Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 9/2012
77/2012-4220-2040
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
16. Marec 2012
Zmluva o prevode správy č. 4/2012
93/2012-4220-2040
0,00 € SR - Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo hospodárstva SR
16. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 3/2012
56/2012-4220-2040
0,00 € Trnavský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
19. Marec 2012
Zmluva
68/2012-4220-2010
0,00 € Francúzsky inštitút na Slovebnsku Ministerstvo hospodárstva SR
26. Marec 2012
Dodatok č.7
127/2012-4220-2100
0,00 € Dušan Holič Ministerstvo hospodárstva SR
28. Marec 2012
Zmluva o bežnom účte
137/2012-4220-2040
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
29. Marec 2012
Zmluva o pravno-poradenských službách
136/2012-4220-2000
0,00 € Krivák&Co, Spoločenstvo advokátov s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
29. Marec 2012
Dodatok č. 5
129/2012-4220-2100
0,00 € PhDr. Marián Mrva Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 14/2012
105/2012-4220-2040
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 15/2012
106/2012-4220-2040
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 18/2012
107/2012-4220-2040
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 19/2012
108/2012-4220-2040
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2012
Delimitačný protokol č. 20/2012
109/2012-4220-2040
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v roku 2012
135/2012-4220-3100
0,00 € Embraco Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
30. Marec 2012
Dodatok č. 1/2012 k zmluve o dodávke plynu
134/2012-4220-2110
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
3. Apríl 2012
Dodatok č. 1
131/2012-4220-2100
0,00 € Pergamon spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
30. Apríl 2012
Dodatok č. 10 k Zmluve o výkone vlastníckych práv
144/2012-4220-2100
0,00 € Digital Park II Ministerstvo hospodárstva SR
10. Máj 2012
Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
389/2012-4220-2000
0,00 € Vilma Janečková Ministerstvo hospodárstva SR
16. Máj 2012
Dodatok č. 6 k Zmluve o ubytovaní
178/2012-4220-2100
0,00 € Ing. Ján Čimbora Ministerstvo hospodárstva SR
16. Máj 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o ubytovaní
180/2012-4220-2110
0,00 € JUDr. Ing. Viktor Lehotzký Ministerstvo hospodárstva SR