Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o ubytovaní
66/2010-4200-2030
0,00 € Mgr. Adriána Falťanová Ministerstvo hospodárstva SR
20. Január 2011
Dodatok č. 5 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu
41/2010-4200-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
25. Január 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30/2010-4200-4100
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
20. Január 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30/2010-4200-4100
0,00 € Prešovský samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
26. Január 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o ubytovaní
65/2010-4200-2030
0,00 € PhDr. Marián Mrva Ministerstvo hospodárstva SR
31. Január 2011
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP
47/2010-4200-4110
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
31. Január 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP
2/2011-4220-4110
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
1. Február 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP
31/2010-4200-4100
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Ministerstvo hospodárstva SR
1. Február 2011
Dodatok č. 12_stravovanie
64/2011-4220-2000
0,00 € EUREST, spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
7. Február 2011
Zmluva o poskytnutí NFP
29/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj invesícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
7. Február 2011
Dodatok č. 6 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu
45/2011-4200-4100
0,00 € Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Ministerstvo hospodárstva SR
7. Február 2011
Dodatok č. 6 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu
46/2010-4200-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo hospodárstva SR
7. Február 2011
Zmluva o poskytnutí NFP
31/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
7. Február 2011
Dodatok č. 6 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu
47/2010-4200-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
7. Február 2011
Dodatok č. 6 k Splnomocneniu sprostredkovateľského orgánu
48/2011-4200-4100
0,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo hospodárstva SR
8. Február 2011
Zmluva o poskytnutí NFP
32/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
8. Február 2011
Zmluva o poskytnutí NFP
30/2011-4220-4100
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo hospodárstva SR
18. Február 2011
Zmluva o výpožičke
19/2011-4220-1020
0,00 € TRANSPETROL, a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
18. Február 2011
Dohoda o vzájomnom vyrovnaní záväzkov
94/2011-4220-2030
0,00 € FACHMAN, spol. s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
18. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
36/2011-4220-2030
0,00 € CWS-boco Slovensko s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR