Centrálny register zmlúv

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. September 2022
Dodatok č. 9 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
204/2022-2060-4250
813 858 976,01 € Slovak Investment Holding, a. s., National Development Fund II., a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
3. Jún 2022
Dodatok č. 8 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
104/2022-2060-4250
763 858 976,01 € Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky zastúpené Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
18. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
274/2023-2060-4200
574 818 539,10 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. OPKZP-PO6-SC611-2023-NP11-WK5-Z001
338/2023-2060-4200
403 999 677,93 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
4. Máj 2020
Dodatok č. 5 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
85/2020-2060-2250
314 523 529,42 € Slovak Investment Holding, a. s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. Február 2024
Zmluva o financovaní
22/2024-2060-4250
312 621 294,14 € Slovak Investment Holding, a.s.; National Development Fund III., s.r.o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Apríl 2020
Dodatok č. 4 k Zmluve o financovaní č. 0949/2015
74/2020-2060-2250
257 523 529,42 € Slovak Investment Holding, a. s. a National Development Fund II., a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17. Február 2023
Zmluva o vykonávaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
217/2022-2060-4250
Doplnená
185 477 000,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. Február 2016
Investment Agreement
821/2015-2050-3200
Doplnená
129 812 750,00 € Jaguar Land Rover Limited, Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o., the Slovak Republic, the City of Nitra Ministerstvo hospodárstva SR
20. September 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
218/2019-2060-4220
65 419 635,27 € Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
2. December 2015
Zmluva o financovaní
674/2015-2050-1210
Doplnená
59 000 000,00 € Štátny fond rozvoja bývania Ministerstvo hospodárstva SR
12. September 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
293/2017-2060-2242
Doplnená
39 142 663,55 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
13. November 2015
Vedľajší protokol č. 2 k Zmluve o financovaní z 28. októbra 2009
445/2015-2050-1200
40 000 000,00 € Európsky investičný fond Ministerstvo hospodárstva SR
8. September 2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
305/2017-2060-2240
Doplnená
30 340 653,15 € Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30. Júl 2020
Memorandum o porozumení
176/2020-2060-4040
Doplnená
35 200 000,00 € E.ON SE Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
3. September 2020
Dohoda o urovnaní
195/2020-2060-4040
35 200 000,00 € E.ON SE, E.ON First Future Energy Holding B.V., RWE Slovak Holding B.V. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
16. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
205/2017-2060-2242
Doplnená
19 530 218,59 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
12. Júl 2011
Vedľajší protokol č. 1 k zmluve o financovaní
374/2011-4220-4120
31 764 706,00 € Európsky investičný fond Ministerstvo hospodárstva SR
4. August 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
274/2017-2060-2242
Doplnená
19 212 495,16 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva SR
25. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v roku 2021
76/2021-2060-4270
23 656 065,83 € Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky