Centrálny register zmlúv

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb servisnej podpory a služieb spojených so zabezpečením rozšírenia funkcionality APV modulu EAI KIS VšZP uzatvorenej dňa 26. januára 2006
20/2011
0,00 € Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
24. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
25/2011
0,00 € SPOMA s. r. o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
28. Február 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní elektronických komunik. služieb
29/2011
0,00 € Slovanet, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dodávok prírodnej pramenitej vody
26/2011
0,00 € Minerálne vody, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
28. Február 2011
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve na dodávku softvérových produktov Microsoft
30/2011
0,00 € EXE, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 471/2010
31/2011
0,00 € Jana Šutková Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 147/2010
32/2011
0,00 € Partnerstvo sociálnej inklúzie okresov Humenné - Snina Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 517/2010
33/2011
0,00 € NOVIA SK, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 313/2010
34/2011
0,00 € Daniel Matiščák Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 170/2010
35/2011
0,00 € Lenka Čopanová I.V.I. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 510/2010
36/2011
0,00 € LEMAN SLOVAKIA spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 330/2010
37/2011
0,00 € Jana Dzubaiová Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 314/2010
38/2011
0,00 € Mária Balaščíková BALMA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
7. Marec 2011
Zmluva č. 22/2011 o podnájme nebytových priestorov
51/2011
Doplnená
0,00 € NsP Sv. Lukáša Galanta, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
8. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 244/2010
59/2011
0,00 € Bc. Andrea Ješová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
8. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 245/2010
60/2011
0,00 € MEDI - CENTRUM UNO, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
8. Marec 2011
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 251/2010
61/2011
0,00 € AMALA, spol. r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14. Marec 2011
Darovacia zmluva
65/2011
0,00 € Základná škola s materskou školou Bučany Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
66/2011
0,00 € Marta Tóthová MARTIMIX Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
14. Marec 2011
Zmluva o budúcej zmluve o nájme nebytových priestorov
67/2011
0,00 € Viktória Gombošová Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.