Centrálny register zmlúv

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1244300027
858,27 € TYPOPRESS-TLAČIAREŇ S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243200147
1 618,40 € ING. FRANTIŠEK RUDÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243200134
1 154,62 € PETER PAULA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100597
5 115,06 € ZDENA ŠIŠULÁKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243100003
213,45 € ANDREA ORAVCOVÁ - AO CREATIVE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného preddavku na spätnú platbu
ZML_219_2024
0,00 € Novartis Europharm Limited Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Rámcová dohoda o zabezpečení obnovy Microsoft Software Assurance a nákupu nových licencií
ZML_213_2024
475 551,05 € exe, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Dohľadový audit 2024/ISO 9001, 27001
OBJ_134_2024
6 000,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Chat GPT Team SUB - licencia
OBJ_135_2024
1 932,99 € OpenAl Ireland Ltd. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Dohoda o zverení MV na na používanie pre služobné a súkromné účely
ZML_220_2024
0,00 € Mgr. Marta Kľocová, MBA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
ZAPIER - rezervačný systém na 1 rok
OBJ_136_2024
1 014,36 € Zapier Inc. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Doplnenie funkčnosti na microsite prihláška
OBJ_137_2024
5 530,00 € ZAYOmedia.com, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
ZML_221_2024
0,00 € SECURITAS SK s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1241100019
1 056,99 € MIROMAR, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100573
438,17 € ZUZANA KRAJČÍOVÁ - TOP CLEANING Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1243300007
1 838,83 € 2XMZ-STAVBY, S. R. O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100591
387,31 € IVAN KYNIV Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242700104
154,54 € MIROSLAV MAJERECH Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242800156
492,94 € JOZEF KLUČKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242800163
720,06 € HANNA BALAIEVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.