Centrálny register zmlúv

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1246100047
2 732,14 € RIB SLOVAKIA, SPRÁV. SPOL., A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300357
2 836,52 € LADISLAV HORVÁTH NUBI LIGHTING Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1240600010
1 074,86 € ŠTEFAN BENČÍK STOLÁR Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4240700272
1 091,56 € MIROSLAV BENČEK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4240600201
701,05 € JURAJ HUNKA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100738
620,03 € JUDR. ĽUBICA ZEMANÍKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242700106
469,76 € JÁN GREGOR Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300505
818,71 € RASTISLAV ČIŽMÁRIK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100749
678,16 € ELEONÓRA FACCHIN - ELI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243200148
613,14 € PETER PAUKO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4240600188
4 455,50 € MARIÁN SOLČANSKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242800161
580,96 € MICHAEL PAULÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243100006
208,88 € IMRICH FERKO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1246100037
2 083,71 € INVESTIN, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
18. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4240700283
1 893,89 € JOZEF SCHVARC Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
10. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácií nákladov č. SNZS 1/2010
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácií nákladov č.SNZS 1/2010
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. Máj 2024
Úprava 30s spotu - "Preventívka bez výhovoriek"
OBJ_139_2024
4 648,00 € PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. Máj 2024
VI. Medzinárodný kongres športovej medicíny
OBJ_140_2024
2 500,00 € Hipokrat spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. Máj 2024
Konferencia - Slovenské zdravotníctvo
OBJ_141_2024
3 000,00 € MAFRA Slovakia, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
30. Máj 2024
TV sponz. spot 10s
OBJ_142_2024
2 912,00 € PROTOS PRODUCTIONS, spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.