Centrálny register zmlúv

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244300485
179,58 € EDMUND BATYI Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100719
600,75 € TOMÁŠ KRONERAFF Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700587
505,98 € NORBERT KAPLAN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1246100045
6 241,42 € INGOS, A.S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1246100039
1 392,10 € JK - FASHION, SPOL. S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100724
300,00 € MILAN STRÁŇAVA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1246100046
192,72 € WEIDNER INVESTMENTS, A. S. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4246100711
370,42 € MATÚŠ POLÁK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4244700544
281,69 € FRANTIŠEK URBANEC Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4242700103
419,24 € BRANISLAV ČELKO Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100586
424,71 € MÁRIA ŠANDOROVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS1244300027
858,27 € TYPOPRESS-TLAČIAREŇ S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243200147
1 618,40 € ING. FRANTIŠEK RUDÍK Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243200134
1 154,62 € PETER PAULA Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4241100597
5 115,06 € ZDENA ŠIŠULÁKOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
3. Jún 2024
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle §558
UDS4243100003
213,45 € ANDREA ORAVCOVÁ - AO CREATIVE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
27. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní finančného preddavku na spätnú platbu
ZML_219_2024
0,00 € Novartis Europharm Limited Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Rámcová dohoda o zabezpečení obnovy Microsoft Software Assurance a nákupu nových licencií
ZML_213_2024
475 551,05 € exe, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Dohľadový audit 2024/ISO 9001, 27001
OBJ_134_2024
6 000,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Máj 2024
Chat GPT Team SUB - licencia
OBJ_135_2024
1 932,99 € OpenAl Ireland Ltd. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.