Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 019/5/2011
006/5.2-5.3MP/2009
Doplnená
0,00 € Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 023/5/2011
004/5.3MP/2008
Doplnená
1 414 621,92 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 005/6/2011
001/6.1MP/2009
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 021/5/2011
003/5.2-5.3MP/2009
Doplnená
830 088,83 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č.013/2.1/2011
022/2.1MP/2009
0,00 € Obec Jakubany Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 012/2.1/2011
015/2.1MP/2008
Doplnená
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 017/2.1/2011
024/2.1MP/2009
Doplnená
274 492,25 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 108/4.1/2011- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
021/4.1MP/2009
0,00 € Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 018/2.1/2011
026/2.1MP/2009
Doplnená
1 379 362,78 € Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z115/4.1/2011- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
036/4.1MP/2009
Doplnená
708 934,07 € obec Zákamenné Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 016/2.1/2011
025/2.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z118/4.5/2011- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/4.5MP/2009
Doplnená
0,00 € mesto Spišské Podhradie Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č.020/1.2./2011
044/1.2MP/2009
Doplnená
0,00 € Obec Cabaj- Čápor Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. : 043/1.2MP/2009
043/1.2MP/2009
0,00 € Mesto Nová Baňa Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o schválení zmeny projektu č. 036/1.2/2011
085/1.2MP/2010
0,00 € Obec Dolný Bar Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Žiadosť o zmenu č. Z038/3.1/2011
020/3.1MP/2010
Doplnená
319 477,16 € obec Beluša Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 57/3.1/2011
005/3.1MP/2010
Doplnená
275 384,15 € mesto Bojnice Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 005/1.1/2011
011/1.1MP/2010
Doplnená
0,00 € Obec Fintice Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Žiadosť o zmenu č. Z039/3.2/2011
012/3.2MP/2010
Doplnená
0,00 € obec Breza Ministerstvo životného prostredia SR
3. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 031/1.2/2011
065/1.2 MP/2010
Doplnená
0,00 € Obec Gajary Ministerstvo životného prostredia SR