Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z028/4.5/2011
006/4.5MP/2009
Doplnená
3 258 409,53 € Obec Lednické Rovne Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 005/1.3/2011
001/1.3MP/2009
0,00 € Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z021/4.1/2011
047/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Obec Pribylina Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č.Z 009/4.5/2011
016/4.5MP/2009
0,00 € Mestský podnik služieb, s. r. o., Krupina Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2011
Rozhodnutie o schválení zmeny projektu č. 019/2.1/2011
017/2.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Obec Lieskovec Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 131/4.1/2011- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
057/4.1MP/2009
0,00 € Mesto Turzovka Ministerstvo životného prostredia SR
16. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 020/2.1/2011
028/2.1MP/2009
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č.029/1.2/2011
018/1.2MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Stakčín Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 03/1.1/2011
007/ 1.1 MP/2009
Doplnená
0,00 € obec Petrovce nad Laborcom Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 13/1.2/2011
009/1.2MP/2009
Doplnená
0,00 € mesto Gelnica Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 09/1.1/2011
003/1.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z021/3.2/2011
017/3.2MP/2010
0,00 € obec Poloma Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z047/3.1/2011
041/3.1MP/2010
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. 2
038/3.1MP/2010
0,00 € Mesto Nová Baňa Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodutie o zmene projektu č.Z111/3.1/2011
017/3.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z100/3.1/2011
050/3.1MP/2010
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 001/3.2 MP/2009
001/3.2 MP/2009
Doplnená
0,00 € Žarnovická energetická, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z022/3.1/2011
056/3.1/2010
0,00 € SAD Zvolen, a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z033/3.2/2011
003/3.2MP/2010
Doplnená
0,00 € obec Polomka Ministerstvo životného prostredia SR
21. November 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z046/3.1/2011
009/3.1MP/2010
Doplnená
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Ministerstvo životného prostredia SR