Centrálny register zmlúv

Ministerstvo životného prostredia SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
023/2.1 MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Myjava Ministerstvo životného prostredia SR
19. Apríl 2011
Dodatok č.1 k zmluve č. 124/2009/5.1
119/2010/5.1
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia SR
19. Apríl 2011
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 008/3.1MP/2009
008/3.1MP2009
0,00 € obec Helcmanovce Ministerstvo životného prostredia SR
6. Jún 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 016/3.1MP/2010
016/3.1MP/2010
Doplnená
285 428,83 € obec Nižný Hrabovec Ministerstvo životného prostredia SR
14. Júl 2011
Zmluva č. 16/2011/1.9 o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti pri ochrany zdravia pri práci
16/2011/1.9
0,00 € SEPO spol. s r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
14. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
20/2011/1.9
0,00 € Milan Rakický Ministerstvo životného prostredia SR
21. Júl 2011
Dodatok č. 2 k zmluve č. 124/2009/5.1 (č. zmluvy prijímateľa 2009/3300/1615) o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja LIFE+
1/2011/5.1
0,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK Ministerstvo životného prostredia SR
21. Júl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 126/2009/5.1 o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja LIFE+
2/2011/5.1
0,00 € Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Ministerstvo životného prostredia SR
21. Júl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 128/2009/5.1 o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja LIFE+
3/2011/5.1
0,00 € Bratislavské regionálne ochranárske združenie Ministerstvo životného prostredia SR
21. Júl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 127/2009/5.1 o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci finančného nástroja LIFE+
4/2011/5.1
0,00 € Agravia, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
21. Júl 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
21/2011-1.9.
0,00 € KÁVOMATY, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
22. Júl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 006/3.2MP/2010
006/3.2MP/2010
Doplnená
0,00 € obec Horné Srnie Ministerstvo životného prostredia SR
11. August 2011
Dodatok č. 01 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
016/4.2MP/2009
0,00 € Mesto Lučenec Ministerstvo životného prostredia SR
6. Október 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
006/3.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Bukocel,a.s. Ministerstvo životného prostredia SR
31. Október 2011
Zmluva o prevode správy majetku štátu č.47/2011/1.9.
47/2011-1.9.
0,00 € SR - Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
31. Október 2011
Rozhodnutie o zmene projektu č. Z 119/4.1/2011
049/4.1MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Bytča Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2011
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: 007/3.2MP/2010
007/3.2MP/2010
0,00 € Mesto Nemšová Ministerstvo životného prostredia SR
27. Október 2011
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb v súvislosti s predajom nepridelených priznaných jednotiek
64/2011/8
0,00 € Carbon Redux, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
27. Október 2011
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb v súvislosti s predajom nepridelených priznaných jednotiek
67/2011/8
0,00 € Carbon Redux, s.r.o. Ministerstvo životného prostredia SR
2. November 2011
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 002/1.3MP/2009
002/1.3MP/2009
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR