Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 383/2023
383/2023
34 335 000,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 119/2018
119/2018
33 744 000,00 € BASCO SK, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 120/2018
120/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 121/2018
121/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 122/2018
122/2018
33 744 000,00 € VITAMED.SK s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 123/2018
123/2018
33 744 000,00 € TIMED, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 124/2018
124/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 125/2018
125/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 126/2018
126/2018
33 744 000,00 € TIMED, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 127/2018
127/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 128/2018
128/2018
33 744 000,00 € VITAMED.SK s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 129/2018
129/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 130/2018
130/2018
33 744 000,00 € VITAMED.SK s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 131/2018
131/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 132/2018
132/2018
33 744 000,00 € VITAMED.SK s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 133/2018
133/2018
33 744 000,00 € VITAMED.SK s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 134/2018
134/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 135/2018
135/2018
33 744 000,00 € ARTSPECT spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 136/2018
136/2018
33 744 000,00 € VITAMED SK. s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Jún 2018
Rámcová dohoda č. 137/2018
137/2018
33 744 000,00 € BASCO SK, s.r.o Ministerstvo zdravotníctva SR