Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zdravotníctva SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2021
Kontrakt RSZU37/2021
222/2021
Doplnená
12 276 363,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov 5. kategórie pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
237/2016
6 960 000,00 € INTES Poprad, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
23. December 2016
Rámcová dohoda na dodanie CT prístrojov 5. kategórie pre právnické osoby, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo akcionárom je MZ SR
238/2016
6 960 000,00 € MEDITRADE spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspenku č. IROP/002-Z-302021M084-308/2017
308/2017
Doplnená
7 543 404,60 € Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. Február 2019
Kontrakt na rok 2019
24/2019
Doplnená
10 680 578,80 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
6. September 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 28.5.2009
14/2009/OPZ-Z2811022000101 - DZ281102200010105 (Dodatok č.4)
6 629 215,38 € Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Február 2021
Kontrakt 1/2021
225/2021
Doplnená
6 605 573,30 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv Ministerstvo zdravotníctva SR
28. Február 2022
Kontrakt uzatvorený medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky číslo kontraktu u zadávateľa: 80/2022 a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv číslo kontraktu u riešiteľa: 2/2022
80/2022
Doplnená
7 311 129,30 € Štátny ústav pre kontrolu liečiv Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Január 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/013-Z-302021M164-320/2017
320/2017
Doplnená
5 336 277,97 € NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/019-Z-302021P223-117/2018
IROP/019-Z-302021P223-117/2018
Doplnená
6 086 624,39 € Nemocnica Zvolen a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
6. September 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP/021-Z-302021Q184-216/2018
Doplnená
6 398 308,48 € Nemocnica Levice s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Február 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
230/2012 01/2012/OPV
Doplnená
5 185 298,37 € Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Január 2018
Kontrakt na rok 2018
1/2018
Doplnená
14 539 946,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
2. Február 2015
Rámcová dohoda na nákup mediálneho priestoru pre potreby realizovania reklamnej a komunikačnej kampane OP IS a OP TP
1080/2014
6 082 853,00 € Creo/Young & Rubicam, spol. s r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR (ako jeden z viacerých objednávateľov)
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 916/2023
916/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Levoča a.s.
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 912/2023
912/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná Nemocnica
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 904/2023
904/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 907/2023
907/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 1070/2023
1070/2023
6 000 000,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o.,
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 914/2023
914/2023
5 997 389,64 € Ministerstvo zdravotníctva SR Národný onkologický ústav