Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2018
Zmluva o NFP pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala (2.fáza)
339/AE00/2018
321 531 374,21 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MD SR
655/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
4. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy SR
1399/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
29. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
2043/C200/2023
309 473 748,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
30. December 2022
Čiastková zmluva pre rok 2023
2511/C300/2022
302 000 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. November 2022
Dodatok č. 15 k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
2382/C300/2022
296 600 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
26. Január 2018
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
31/C300/2018
296 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. Február 2019
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry
65/C300/2019
294 700 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. Jún 2021
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve pre rok 2021 zo dňa 15. 12. 2020 k Zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme zo dňa 27. 11. 2020
227/C360/2021
292 662 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 142/C200/2022 zo dňa 4.3.2022 v znení Dodatku č. 1 č. 1303/C200/2022 zo dňa 6.7.2022 a Dodatku č. 2 č. 1852/C200/2022
2450/C200/2022
292 542 329,78 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. December 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 215/AD00/2021 zo dňa 22. 6. 2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3. 9. 2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 13. 12. 2021
940/AD00/2021
287 002 748,47 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. December 2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDV SR č. 215/AD00/2021 zo dňa 22.6.2021 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 3.9.2021
752/AD00/2021
284 556 200,41 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. December 2023
Dodatok č. 6 ku Kontraktu na rok 2023
2217/AJ00/2023
284 432 419,35 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
17. Február 2020
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
52/C300/2020
282 450 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza"
214/A800/2016
Doplnená
280 523 940,80 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. December 2015
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č. 66/B500/2015
1228/B500/2015
276 746 296,73 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Jún 2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
338/AE12/2019
Doplnená
272 514 473,89 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. December 2013
Údržba a prevádzka železničnej infraštruktúry
1708/C300/2013
272 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. December 2014
Predmetom zmluvy je stanovenie požiadaviek vlastníka infraštruktúry na kvantitatívne a kvalitatívne parametre a rozsah prevádzkovania dráhy a jej súčastí a úprava práv a povinností zmluvných strán.
1027/C300/2014
272 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. December 2015
Zabezpečenie prevádzkovania železničnej infraštruktúry.
1269/C300/2015
272 500 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR