Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2016
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: ,,DPB, obnova vozového parku električiek v Bratislave - opcia na 15 ks jednosmerných električiek"
171/A820/2016
44 100 204,00 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. Máj 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "R2 Zvolen, východ – Pstruša, II. fáza"
215/A800/2016
44 070 600,52 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Apríl 2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostraidkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre Železnice SR - modernizácia rozvoj železničnej dopravnej cesty
124/B500/2014
43 658 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Marec 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre Železnice SR v roku 2015 na modernizáciu a rozvoj železničnej dopravnej cesty
159/B500/2015
43 462 255,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. Marec 2022
Zmluva o NFP pre projekt "Trolejbusy pre Bratislavu", ide o nákup parciálnych trolejbusov 24m, 18m a 12m, v celkovom počte 50 kusov.
169/AE00/2022
43 364 756,72 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7. Máj 2015
Zmluva o nenávratom finančnom príspevku pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, I.fáza
347/A800/2015
Doplnená
43 345 578,62 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. August 2014
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt "Stavby IKD, Námestie Maratónu mieru - staničné námestie
775/B300/2014
43 000 000,00 € Mesto Košice Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. Marec 2012
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku
461/2700/2012
42 565 742,35 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. December 2022
"Nákup 5 ks ekologických koľajových vozidiel pre osobnú dopravu“
2491/AE00/2022
42 378 500,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
14. Február 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Príbovce“
37/AE00/2017
41 555 954,04 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12. Júl 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/68 Prešov, odb. Škultétyho - ZVL
1021/2700/2012
41 249 604,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. December 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekt „I/61 Trenčín - most“.
4315/2722/2011
40 845 949,20 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB kraji – 1. etapa"
152/AE70/2021
40 571 640,43 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. Máj 2014
úprava zmluvných pomienok, práv a povinností medzi MDVRR SR a ZSSK a.s.Jedná sa o nenávratný fin.príspevok z OPD 2007-2013.
231/B320/2014
38 928 030,68 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. November 2011
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ITMS kód projektu: 23130110005)
3910/2700/2011
Doplnená
38 898 376,21 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \\\\\\\"ŽSR\\\\\\\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Zvolen"
340/AE00/2019
38 595 510,23 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
15. December 2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR č. 116/B500/2016 zo dňa 8.3.2016
733/AD00/2016
38 320 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Január 2015
Zmluva o poskytnutí NFP projekt: Projekt regionálnej a prímestskej podpory IDS prostredníctvom obnovy ŽKV
33/A800/2015
38 075 076,83 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. November 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z 311061W403
640/AE00/2021
37 570 655,53 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. Júl 2014
Dodatok č. 1 sa uzatvára v nadväznosti na rozhodnutie Riadiaceho orgánu - Poskytovateľa zo dňa 30.05.2014 o udelení korekcie na verejné obstarávanie vo výške 10%.
430/B300/2014
37 227 809,14 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR