Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Január 2021
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5.časť"
14/AE00/2021
32 778 822,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. November 2013
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried
1568/B300/2013
32 553 317,22 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 255/AD00/2019 zo dňa 27. 5. 2019
654/AD00/2019
32 315 400,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Jún 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "Vybudovanie infraštruktúry na kontrolu a prípravu vozového parku železničnej osobnej dopravy - Humenné"
339/AE00/2019
32 304 292,96 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Január 2021
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť"
13/AE00/2021
31 799 040,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4. November 2021
Dodatok č. 1 k Dohode o splátkach č. DOS/311021S316/01 pre projekt D1 Budimír - Bidovce
605/AE70/2021
31 515 414,39 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. Jún 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1. úsek
575/A800/2020
31 382 142,54 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. Marec 2012
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“)
462/2700/2012
30 786 982,95 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Apríl 2013
tzv technický dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP pre projekt Eliminácia bezpečnostných riziík na cestách I. tried v Trnavskom a Nitrianskom regióne
443/B300/2013
30 786 982,95 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. Marec 2021
Zmluva o NFP pre projekt,,Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425´´
73/AE00/2021
30 132 900,00 € Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP pre projekt "Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425"
2134/AE00/2023
30 128 121,78 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Ministerstvo dopravy SR
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "R2 Žiar nad Hronom - obchvat"
434/B300/2013
29 972 528,55 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311041CLA4 pre projekt "Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja"
2483/AE00/2022
29 864 060,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. Apríl 2011
Dohoda o vyrovnaní
0655/2300/2011
29 509 410,23 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. September 2014
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
793/B300/2014
Doplnená
29 411 326,10 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401301FNZ6 pre projekt "ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR (2. fáza)"
846/CC00/2024
29 343 243,72 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
23. Máj 2016
Prípravné práce
232/C611/2016
29 301 130,00 € Zero Bypass Limited Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. Apríl 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. tried
192/B300/2014
29 157 220,82 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. December 2012
Dodatok č. 1 k zmluve č. 428/1900/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR pre ŽSR
1624/1900/2012
29 046 874,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov technickej pomoci pri realizácii úloh v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo dňa 28.10.2016 č. 564/D652/2016
885/AE00/2023
28 832 708,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ministerstvo dopravy SR