Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt "DPB, Obnova vozového parku električiek v Bratislave-2.etapa"
413/AE00/2021
23 399 174,49 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D1 Hubová - Ivachnová"
1261/A800/2015
23 062 339,55 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Apríl 2022
Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji - 1.etapa-I/66 Popová - Hranovnica, I. úsek Vernár
263/A811/2022
22 995 514,86 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly MDV SR v roku 2017 pre Železnice SR na modernizáciu a rozvoj železničnej infraštruktúry
114/AD00/2017
22 790 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. Marec 2021
Dohoda o splátkach DOS č. 23120110016/01
86/AE70/2021
22 783 561,46 € Národná diaľničná spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. December 2016
Zmluva o NFP - Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach - 1. etapa
762/AE00/2016
22 618 081,00 € Dopravný podnik mesta Košice, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. December 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.466/B500/2013 zo dňa 30. 4. 2013
1704/B500/2013
22 557 782,68 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Jún 2015
Zmluva o NFP na realizáciu aktivít projektu "KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice"
436/A800/2015
22 447 677,75 € Mesto Košice Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. Júl 2021
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa" (311031BAW3)
360/AE00/2021
22 296 657,94 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Júl 2011
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt OP Doprava (2007-2013) D1 Studenec - Behárovce; DODATOK č. 2;
2168/2700/2011
22 241 099,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. December 2020
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
1168/C300/2020
22 000 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. Január 2015
Národný systém dopravných informácií
28/D140/2015
21 798 205,87 € Slovak Telekom, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov technickej pomoci pri realizácii úloh v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
432/A800/2015
21 591 000,00 € Ministerstvo financií SR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. Január 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projektu \\\"Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Poprad Tatry (mimo) - Krompachy, dofinancovanie PP\\\"
8/2730/2012
21 251 233,52 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \\\\\\\"ŽSR\\\\\\\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
5. August 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Banskobystrickokm kraji"
695/A800/2015
21 198 189,30 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
16. Apríl 2018
Zmluva o poskytnutí NFP - Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - 2.fáza
125/A811/2018
21 041 183,61 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Apríl 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí technickej pomoci pri realizácií úloh v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra zo dňa 28.10.2016 č. Z 564/D625/2016
137/AE00/2018
20 980 033,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311061BJK6 pre projekt "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná"
570/A800/2024
20 840 582,78 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
16. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP k projektu: „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji“ (NFP311061BCZ2)
645/AE00/2021
20 760 963,22 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. November 2020
Dohoda o splátkach DOS č./311021G032/01 pre projekt D3 Svrčinovec - Skalité (2.fáza)
1087/AE70/2020
20 730 214,05 € Národná diaľničná spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR