Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. Z311061BJK6 pre projekt "Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín - Nižná"
570/A800/2024
20 840 582,78 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
16. November 2021
Zmluva o poskytnutí NFP k projektu: „Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji“ (NFP311061BCZ2)
645/AE00/2021
20 760 963,22 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
25. November 2020
Dohoda o splátkach DOS č./311021G032/01 pre projekt D3 Svrčinovec - Skalité (2.fáza)
1087/AE70/2020
20 730 214,05 € Národná diaľničná spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z401301FNR9
823/CC00/2024
20 692 311,49 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy SR
9. August 2018
Zmluva o poskytnutí komplexnej poradenskej činnosti
536/AE00/2018
20 689 200,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Október 2020
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
1025/C300/2020
20 545 464,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
13. Marec 2014
Predmetom Zmluvy o NFP je úprava zmluvných podmienok na realizáciu aktivít projektu "Zavedenie ETCS v koridore VI: Žilina - Čadca - štátna hranica SK/CZ"
92/B300/2014
20 246 231,74 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. December 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt \"Horný Zemplín - rekonštrukcia, riešenie bezpečnosti cesty I/15 Sedliská - Holčíkovce\"
1578/2700/2012
20 207 922,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Január 2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "R2 Zvolen východ – Pstruša"
24/A800/2016
20 162 070,98 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12. Júl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina"
877/B300/2013
19 936 034,73 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. December 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu "D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala, I. fáza"
1262/A800/2015
19 915 143,73 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
6. Február 2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 114/AD00/2017 zo dňa 16.3.2017
37/AD00/2018
19 895 655,06 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
1. Jún 2015
Zmluva o NFP I/65D Martin – odchvat (TEN-T)
390/A811/2015
19 720 917,38 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medz. cestného ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik - Hunkovce
70/B300/2014
19 618 213,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. September 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy
1127/B300/2013
19 559 135,94 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. Máj 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 2. etapa"
148/AE70/2021
19 555 515,87 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18. Október 2021
Dodatok č. DOS/311021G032/01/D1 k Dohode o splátkach č. DOS/311021G032/01 pre projekt "D3 Svrčinovec - Skalité (2.fáza)"
547/AE70/2021
19 497 557,73 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29. Február 2024
Zmluva o NFP pre projekt Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v BB a KE kraji – cesty I/9, I/66, I/79.
217/CC00/2024
19 353 698,04 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
7. Máj 2014
Dodatok k zmluve o NFP projekt „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), dofinancovanie PP“
205/B300/2014
18 921 199,66 € ŽSR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. November 2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov technickej pomoci pri realizácií úloh v rámci OPII medzi MDVRR SR a ÚPPVII
564/D652/2016
18 691 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR