Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Jún 2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP na projekt Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy
426/A811/2015
Doplnená
18 564 141,73 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7. November 2022
Zmluva o NFP pre projekt "Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa" (311031CFN1)
2209/AE00/2022
18 427 288,78 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
16. Október 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji"
1012/AE00/2020
18 384 904,16 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. August 2015
Poskytnutie NFP pre Železničnú spoločnosť Slovensko, a.s. na projekt-Obnova ŽKV pre prímestskú a regionálnu železničnú osobnú dopravu v rámci IDS – časť 2
688/A800/2015
18 302 120,25 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Júl 2023
Dohoda o odklade plnenia č. DOOP/311011B658/01 pre projekt: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa (Púchov – Považská Teplá)“
1363/AE00/2023
18 297 290,44 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
1. Jún 2015
Zmluva o NFP - I/59 Dolný Kubín (Medzihradie - Kňažia) (TEN-T)
389/A811/2015
18 282 430,26 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62, I/75) - 1.fáza
863/A800/2015
17 752 343,92 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. Marec 2012
Úprava zmluvných podmienok na základe schválenej žiadosti o zmenu zmluvy zo strany prijímateľa.
452/2700/2012
17 586 189,34 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311060DFS9 pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v TT a NR kraji 1. etapa"
2135/A800/2023
17 510 793,29 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "R3 Horná Štubňa - obchvat"
433/B300/2013
17 508 112,50 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Apríl 2019
Zmluva o NFP pre projekt "Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)"
184/AE00/2019
17 420 810,85 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
31. Október 2023
Čiastková zmluva na roky 2023 a 2024 k Rámcovej zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej relácii Bratislava – Dunajská Streda – Komárno zo dňa 30. 12. 2022 v znení Dodatku č. 1
2159/C300/2023
17 248 156,95 € Leo Express Slovensko s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
22. Marec 2024
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve na roky 2023 a 2024 k Rámcovej zmluve o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na železničnej relácii Bratislava – Dunajská Streda – Komárno zo dňa 30. 12. 2022 v znení Dodatku č. 1
460/CE00/2024
17 248 156,95 € Leo Express Slovensko s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
8. December 2014
Zmluva o NFP - DPB, modernizácia údržbovej základne – 1. etapa
987/A800/2014
17 150 162,19 € Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12. Október 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza
532/A800/2016
16 696 072,38 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. Apríl 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o návratnej finančnej výpomoci č. MF/013219/2009-441 zo dňa 31. 3. 2009 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 28.2.2011
766/1900/2011
16 552 817,06 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "D3 Žiline (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač"
710/AE70/2023
16 524 440,09 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
29. December 2023
Zmluvy o poskytnutí NFP na projekt Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v BB kraji, 2. etapa (kód projektu: 311061DDU1)
2320/CC00/2023
16 489 806,94 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
31. August 2016
Dodatok č. 5 sa uzatvára za účelom zosúladenia aktuálne platného a účinného znenia Zmluvy s reálnym rozsahom projektu po jeho ukončení
510/D600/2016
16 465 315,84 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/77 Bardejov juhozápadný obchvat - 1.fáza
862/A800/2015
16 405 335,39 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR