Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2022
Zmluva o NFP: „ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1 - 20“
2208/A800/2022
12 822 501,59 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Máj 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa (I.fáza)“- 311031BAW3
814/CC00/2024
12 818 330,91 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
29. September 2015
Modernizácia Liptovský Mikuláš - Poprad
884/A800/2015
12 707 956,19 € Železnice Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Prešov - Budimír"
479/A800/2015
12 529 053,01 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Marec 2012
Predmetom tejto Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/50 Zvolen, Pustý Hrad - Neresnica, III. etapa.
425/2700/2012
12 507 056,70 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. December 2016
Zmluva o poskytnutí NFP - projekt "I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza"
725/A811/2016
12 175 212,22 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. December 2014
Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje objednávateľovi zabezpečiť komplexné a pružné zabezpečovanie leteniek a iných cestovných lístkov a súvisiace služby
1023/B500/2014
12 000 000,00 € ETN Slovakia, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. August 2015
Modernizácia prvkov trakčného vedenia za účelom zvýšenia bezpečnosti a spoľahlivosti železničnej prevádzky
763/A820/2015
11 984 428,46 € ŽSR Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v BB kraji 1. etapa
154/A800/2019
11 880 882,63 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
31. December 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia
942/AE00/2021
11 545 300,71 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o NFP pre projekt "Električky pre Bratislavu"
750/CC00/2024
11 410 195,29 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
29. Január 2020
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
16/C300/2020
11 408 004,75 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z401203FND3 pre projekt "Električky pre Bratislavu – 2. fáza"
849/CC00/2024
11 338 231,08 € Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
22. September 2011
Dôvodom uzatvárania Dodatku č. 1 je posunutie termínu začatia a ukončenia hlavných aj podporných aktivít projektu a zmena rozpočtu projektu, spôsobná opakovaním ako aj výsledkom verejného obstarávania na výber zhotoviteľa
3363/2722/2011
11 317 235,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Marec 2012
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt OP Doprava \"I/59 Dolný Kubín - hranica okresu, pruh pre pomalé vozidlá\", medzi Prijímateľom (SSC) a Poskytovateľom (MDVRR SR).
426/2700/2012
11 303 982,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Žilinskom kraji"
668/A800/2015
11 277 174,51 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. August 2015
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Trnava – Križovatka Lúka (km 49,50 – 56,325/ km 63,20 – 72,47/ km 76,20 -87,01)
770/A812/2015
11 153 582,90 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí NFP - „Rekonštrukcia križovatiek na cestách I. triedy III. etapa v PO kraji"
169/A811/2018
11 102 921,96 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. September 2015
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.20/OPD/PO5.2 pre projekt "I/66 Polomka - bodová závada"
887/A811/2015
10 988 790,20 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
1378/AE00/2022
10 940 248,89 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR