Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Jún 2016
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O NFP Č. 19/OPD/PO2 k projektu „Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Prešov – Budimír
253/A800/2016
10 907 886,60 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Prešovskom kraji
671/A800/2015
10 889 127,72 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. December 2012
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb informačnej kampane a služieb v oblasti riadenia a implementácie operačného programu doprava
1623/2700/2012
10 701 400,70 € Unimedia, s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. Október 2016
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: ,,Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu"
551/A820/2016
10 700 483,40 € Dobpravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
7. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, 1. etapa"
1850/A800/2022
10 629 363,10 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. September 2011
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP na projekt".
3104/2700/2011
10 603 420,00 € NDS, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti pre projekt "Redizajn procesu medzinárodného cestovného poriadku (TTR)
419/A800/2023
10 564 400,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
10. August 2022
Zmluva o NFP pre projekt: "ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20"
1436/AE00/2022
10 523 181,46 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. Marec 2016
Dodatok č. 2 k ZoNFP č. 25/OPD/PO5.2
111/A811/2016
Doplnená
10 498 213,67 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1. Marec 2016
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 23/OPD/PO5.2 projekt Stav. a bezp. opatrenia na zníž. nehod.medz. cest.ťahu E371 na ceste I/73 Š.Štiavnik Hu
108/A811/2016
Doplnená
10 478 418,43 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. Máj 2016
DODATOK č.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP Č. 23/OPD/PO5.2 projekt Stav. a bezp. opatr. I/73 Š.Štiavnik-Hunkovce
219/A811/2016
10 478 418,43 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. Máj 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "I/50 Košice, Sečovská cesta - Ďurďošík (TEN-T)"
388/A800/2015
Doplnená
10 366 915,79 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. August 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí komplexnej poradenskej činnosti zo dňa 09.08.2018
565/AE00/2018
10 344 600,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. August 2015
Zvýšenie bezpečnosti dopravy na diaľniciach a rýchlostných cestách na úseku D1 Ivachnová – Važec (km 452,253 - 463,855/km 472,946 - 482,541)
769/A812/2015
10 294 076,79 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. September 2012
úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na projekt Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Krompachy (mimo) – Kysak, dofinancovanie PP, ITMS kód projektu: 23110110012
1228/2700/2012
10 102 782,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \\\\\\\"ŽSR\\\\\\\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Február 2020
Zmluva o NFP pre projekt "Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní – v správe a majetku Národnej diaľničnej spoločnosti"
58/A810/2020
10 033 200,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. Február 2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu "Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel-projektová príprava".
39/B300/2014
9 835 290,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. November 2017
GRANT AGREEMENT UNDER THE CONNECTING EUROPE FACILITY (CEF) - TRANSPORT SECTOR AGREEMENT No INEA/CEF/TRAN/M2016/1356633
698/A800/2017
9 750 000,00 € Innovation and Networks Executive Agency Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. December 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o implementácii projektu, financovaného z prostriedkov Nástroja na prepájanie Európy (CEF) č. 2016-SK-TMC-0263-S
954/AE13/2018
9 750 000,00 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA št.podnik, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK št. podnik Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. Júl 2014
Dodatkom č.1 sa mení (znižuje) zazmluvnená výška NFP z dôvodu úpravy konečnej výšky oprávnených investičných výdavkov, ktorá bola známa až po ukončení procesov verejného obstarávania.
446/B322/2014
9 581 902,80 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR