Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji 1. etapa
239/A800/2019
9 394 784,24 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Jún 2015
Zmluva o NFP I/79 Trebišov - Veľaty, rekonštrukcia
428/A811/2015
9 265 972,31 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. December 2013
Dôvodom uzatvárania Dodatku č. 1 je zmena rozpočtu projektu z dôvodu identifikácie nižšej výšky oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa
1700/B300/2013
9 256 360,71 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. Marec 2017
ZoNFP - Riadenie bezpečnosti, návrhové opatrenia a analýza financovateľnosti bezpečnostných opatrení na cestách I. triedy
88/AE00/2017
9 244 548,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v ZA a TN kraji 1. etapa"
153/AE11/2019
9 086 842,59 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 045/02I02-29-V01/2024
321/B800/2024
9 079 176,29 € Slovenské národné divadlo Ministerstvo dopravy SR
19. November 2021
Zmluva o poskytovaní služieb (Systémová a aplikačná podpora a služby rozvoja Jednotného informačného systému v cestnej doprave)
654/DE00/2021
8 993 645,04 € TEMPEST a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27. Jún 2017
Zmluva o NFP pre projekt "DPB, Modernizácia údržbovej základne, 2. etapa"
280/A800/2017
8 970 364,00 € Dopravný podnik Bratislava, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
18. Október 2016
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt I/11 Čadca-most 208
536/D600/2016
8 830 818,19 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Marec 2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: D1 Turany – Hubová, projektová príprava
95/B300/2014
8 790 241,97 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. November 2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. 280/A800/2017 zo dňa 22.06.2017
704/AE21/2017
8 740 364,00 € Dopravný podnik Bratislava, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. September 2014
Zmluva o poskytnutí NFP na projekt ŽSR, Terminál integrovanej osobnej prepravy Moldava nad Bodvou mesto.
870/A800/2014
8 679 178,72 € Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
29. Október 2018
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
796/C300/2018
8 663 602,95 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
3. Február 2023
Zmluva o NFP TIOP Lamačská brána
290/AE00/2023
8 616 740,99 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
7. December 2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie NFP na projekt "Projekt podpory IDS prostredníctvom obnovy regionálnych a prímestských mobilných prostriedkov-2. časť"
1179/A800/2015
8 594 707,36 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. December 2016
Zmluva o poskytnutí NFP - Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce – 2. Fáza
726/AE11/2016
8 557 299,80 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Apríl 2018
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
97/C300/2018
8 470 381,64 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Marec 2017
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
113/C300/2017
8 438 481,81 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
20. December 2019
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
851/C300/2019
8 430 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. Február 2017
dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z311031C214
33/A800/2017
8 361 918,50 € Dobpravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR