Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2019
Dodatok k Zmluve o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry na roky 2017 - 2021
851/C300/2019
8 430 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. Február 2017
dodatok č. 1 k Zmluve o NFP č. Z311031C214
33/A800/2017
8 361 918,50 € Dobpravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. Január 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 9/OPD/PO5.2
35/B300/2014
8 322 054,54 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Júl 2016
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt: ,,DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove"
366/A820/2016
8 301 746,95 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. December 2017
Zmluva medzi Príjemcom dotácie EÚ a Implementačnými subjektmi má za cieľ vytvorenie diela spoločného záujmu krajín využívajúcich Dunajskú vodnú cestu, odstránením prekážky pre výkon efektívnej obchodnej plavby.
743/B900/2017
8 278 500,00 € Agentúra rozvoja vodnej dopravy, VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK a SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY Ministerstvo dopravy a výstavby SR
11. Október 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "I/50 Ružová osada, rekonštrukcia"
1268/B300/2013
8 213 880,04 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. August 2020
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z311081Z867: "Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2020-2022"
865/AE00/2020
8 000 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Február 2012
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt OP Doprava \"Čadca - obchvat, preložka cesty I/11\", medzi Prijímateľom (Slovenská správa ciest) a Poskytovateľom (MDVRR SR, Riadiaci orgán).
189/2700/2012
7 937 751,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Február 2017
dodatok č. 2 k zmluve o NFP č. Z311031A805
34/A800/2017
7 909 914,65 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Jún 2012
Zníženie výšky NFP v zmysle výsledkov verejného obstarávania.
747/2700/2012
7 886 116,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Máj 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 4/OPD/PO5.1 „Príprava projektovej dokumentácie rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, DSP a DP“
643/B310/2013
7 627 551,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. December 2015
Zmluva o poskytnutí NFP č. 46/OPD/PO5.2 pre projekt Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti eliminácie bezpečnostných rizík z ciest I. triedy
1111/A811/2015
7 613 797,09 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Jún 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa (I.fáza)“- 311031CFN1
980/CC00/2024
7 515 384,44 € Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy SR
27. Október 2015
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
1023/C300/2015
7 514 185,00 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
31. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 – 30
1450/AE00/2023
7 384 657,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
13. Apríl 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. MF/013219/2009-441 zo dňa 31.3.2009 o návratnej finančnej výpomoci
Dodatok č. 1 k zmluve č. 371/1900/2011
7 345 972,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
30. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa v PO a KE kraji"
1213/AE00/2022
7 276 091,57 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. December 2013
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
1707/C300/2013
7 223 001,90 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12. September 2014
Predmetom dohody sú služby zamerané na činnosti potrebné pre zabezpečenie podporných aktivít projektov, najmä súvisiace služby publicity a informovanosti.
823/D140/2014
7 200 000,00 € KPMG Slovensko, spol s r. o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1. Október 2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov štátneho rozpočtu na základe uznesenia vlády SR č. 377/2018
720/AD00/2018
7 200 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ministerstvo dopravy a výstavby SR