Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Unifikácia železničných priecestí na cestách I. tried"
189/A800/2015
7 155 526,28 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. November 2021
Dohoda o splátkach č. DOS/311021B373/01 pre projekt „D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno), II. fáza)“
624/AE70/2021
7 136 034,33 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
21. December 2012
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
1622/2420/2012
7 115 021,13 € RegioJet a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Január 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projektu \"ŽSR, Modernizácia koridoru štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať - projektová príprava DSP, DRS, DVZ\"
3/2700/2012
Doplnená
7 008 156,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \"ŽSR\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Apríl 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
181/C200/2019
6 910 342,73 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
31/CB00/2024
6 729 000,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo dopravy SR
24. November 2017
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a zmluve o poskytnutí služieb č. 28/D140/2015
700/D140/2017
6 720 000,00 € Slovak Telekom, a. s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa v ZA a TN kraji“ (Z311061CTW1)
2115/AE00/2023
6 710 008,52 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
3. Február 2014
Predmetom Zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj „NFP“) zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu
38/B300/2014
6 650 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Január 2015
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt Diaľničný privádzač Nová Polhora
32/A800/2015
Doplnená
6 644 282,22 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. September 2014
Zníženie výšky NFP na základe výsledku verejného obstarávania.
785/B300/2014
6 601 018,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. Apríl 2013
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „Príprava projektovej dokumentácie D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica, Oščadnica – Ča
437/B310/2013
6 551 898,37 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Marec 2016
Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.21/OPD/PO5.2, projekt: I/66 Brezno - obchvat, I. etapa
110/A811/2016
Doplnená
6 530 179,35 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
25. August 2021
Zmluva o NFP pre projekt: "DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov"
462/AE00/2021
6 522 746,24 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. Apríl 2021
Projekt dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV 361 - 2.etapa
124/A800/2021
6 493 231,25 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Projektová príprava projektov diaľnic a rýchlostných ciest na sieti TEN-T - D1 Prešov západ - Prešov juh, projektová dokumentácia"
478/A800/2015
6 467 314,54 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. Január 2016
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "I/75 Galanta - obchvat, II. stavba"
1/A800/2016
6 458 094,67 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Júl 2018
Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu - opcia
325/A800/2018
6 203 304,30 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
24. Október 2023
Zmluva o NFP pre projekt "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza"
2130/AE00/2023
6 149 951,44 € Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 045/02I02-29-V01/2024
1261/B800/2024
6 107 851,53 € Slovenské národné divadlo Ministerstvo dopravy SR