Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. September 2014
analytická činnosť – Štúdia uskutočniteľnosti a Dokumentácia na výber súkromného partnera verejným obstarávateľom (súťažné podklady, oznámenia)a poradenská činnosť pri zadávaní a realizácii koncesie vybraných úsekov diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
869/C600/2014
6 100 000,00 € PricewaterhouseCoopers Slovensko, s. r. o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
6. December 2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v PO a KE kraji
898/A800/2018
6 092 251,42 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28. Marec 2014
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt "Príprava projektovej dokumentácie rýchlostnej cesty R4 Prešov, severný obchvat, DSP, DP"
123/B300/2014
6 038 476,55 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Marec 2016
Dodatok č. 2 k ZoNFP č. 22/OPD/PO5.2
112/A811/2016
Doplnená
6 012 805,65 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Júl 2019
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
582/C300/2019
6 008 802,79 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
2. November 2015
Zabezpečenie poskytnutia služieb na dodanie zákazky „Komunikačno-informačná kampaň k Operačnému programu Doprava a Operačnému programu Integrovaná infraštruktúra“
1027/A800/2015
6 000 000,00 € LOCO AGENCY s.r.o. – líder skupiny dodávateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. Január 2016
Dohoda o ukončení rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. 1027/A800/2015 zo dňa 26.10.2015
8/A800/2016
6 000 000,00 € LOCO AGENCY s.r.o. – líder skupiny dodávateľov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu: Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel – projektová príprava II. časť
673/A820/2015
5 985 000,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. August 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "I/78 Námestovo - prieťah.
485/D600/2016
5 855 587,62 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. December 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "R2 Šaca - Košické Oľšany, I. a II. úsek."
844/AE70/2021
5 762 900,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. Február 2015
Realizačná zmluva č. OVO1-2015/000121-047 o poskytnutí poradenských služieb v oblasti implementácie OPD a prípravy OPII
61/A800/2015
5 754 000,00 € Deloitte Advisory s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
24. Jún 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4"
218/AE70/2021
5 695 062,33 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
8. September 2015
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 673/A822/2015 zo dňa 13.07.2015 - THU PP, časť 2
775/A800/2015
5 685 560,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "D2 Zelený most - Moravský Svätý Ján"
789/A800/2015
5 650 163,94 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
17. Júl 2013
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku "Cesta I/68 Mníšek nad Popradom - štátna hranica SR/PR, preložka cesty"
905/B300/2013
5 619 566,00 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. August 2012
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/75 Veľký Krtíš - Pôtor, sanácia
1165/2700/2012
5 592 113,48 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
8. Február 2024
Zmluva o NFP pre projekt D1 Turany - Hubová, projektová príprava II. fáza
96/A800/2024
5 520 419,17 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o NFP: ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR
801/CC00/2024
5 516 262,81 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy SR
27. Júl 2011
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu ŽSR, Integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice
2445/2700/2011
Doplnená
5 512 253,02 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \"ŽSR\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. Marec 2012
Prevádzkovanie osobnej železničnej dopravy na železničnej trati Bratislava - Dunajská Streda - Komárno
427/2400/2012
5 485 225,00 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR