Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. December 2014
Dodatok č. 5 ku kontraktu na rok 2014 č. 161/B500/2014 zo dňa 28. 02. 2014. Navýšenie bežného transferu o sumu 250 000,00 eur.
1013/B500/2014
5 463 081,64 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. November 2015
Zmluva o NFP projektu Trakčná meniareň Borša
1059/A800/2015
5 403 711,67 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
21. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Modernizácia Bratislavského tunela č. 2, žst. Bratislava hl. stanica"
1380/AE74/2022
5 389 547,02 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Október 2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/66 Polomka - bodová závada, 2.fáza
533/A800/2016
5 245 239,40 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
10. November 2014
Dodatok č. 4 ku kontraktu na rok 2014 č. 161/B500/2014 zo dňa 28. 02. 2014. Navýšenie bežného transferu o sumu 350 749,75 eur.
957/B500/2014
5 213 081,64 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Január 2015
Zabezpečenie trvalých a analytickcých činností pre oblasť dopravy
31/A301/2015
5 148 000,00 € Výskumný ústav dopravný, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
28. September 2016
Zmluva o poskytnutí NFP, Z 311061B395, Rekonštrukcia betónových vozoviek v Trnavskom regióne (I/62,I/75) - 2.fáza
520/A800/2016
5 096 192,41 € Slvenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
26. Január 2018
Zmluva o poskytnutí NFP č.Z311041M891,pre projekt:,,Štúdia realizovateľnosti, I. fáza: Technické opatrenia pre zabezpečenie požadovaných parametrov plavebnej dráhy vodnej cesty Dunaj v r. km 1880,26 – r. km 1708,20"
30/A800/2018
5 051 628,80 € Agentúra rozvoja vodnej dopravy Ministerstvo dopravy a výstavby SR
23. December 2014
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
1029/C300/2014
5 009 456,64 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. Marec 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Mzdy zamestnancov SO OPII v rokoch 2016 -2019"
63/AE00/2017
5 000 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
1. Február 2022
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa v BB kraji
59/AE00/2022
4 994 600,25 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. Apríl 2021
Zmluva o NFP pre projekt,,Zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy dodaním a inštaláciou rádiostaníc a BlackBoxov do železničných koľajových vozidiel´´
126/AE00/2021
4 966 411,28 € Železničná spoločnosť Slovensko,a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
10. Január 2024
Financovanie DPH na projektoch Slovenskej správy ciest v nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora
18/CC00/2024
4 955 571,27 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
13. Február 2020
DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove - II. etapa
45/AE00/2020
4 928 877,72 € Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30. Jún 2016
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
316/C300/2016
4 872 169,62 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
9. Október 2014
Dodatok č. 3 ku kontraktu na rok 2014 č. 161/B500/2014 zo dňa 28. 02. 2014. Navýšenie bežného transferu o sumu 400 000 eur.
898/B500/2014
4 862 331,89 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
32/CB00/2024
4 854 150,42 € Združenie obcí Zelená cesta Ministerstvo dopravy SR
6. December 2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 201/D140/2014
805/D140/2019
4 854 000,00 € TEMPEST a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
12. Máj 2011
Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 216/620/2010 v znení Dodatku č. 1
0899/3200/2011
4 591 920,00 € Siemens IT Solutions and Services s.r.o. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Február 2019
Prevádzkovanie výkonov osobnej železničnej dopravy
101/C300/2019
4 583 861,23 € RegioJet, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR