Centrálny register zmlúv

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2020
Dodatok č. 4 k k Zmluve o dielo č. 201/D140/2014
1092/D140/2020
4 465 188,00 € TEMPEST a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
17. Jún 2014
Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2014 č. 161/B500/2014 zo dňa 28. 2. 2014
329/B500/2014
4 462 331,89 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4. September 2014
Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2014 - zmena rozpisu finančných prostriedkov
794/B500/2014
4 462 331,89 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
11. Marec 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6 pruh, projektová dokumentácia
85/B300/2014
4 454 246,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu: Električková trať Radlinského - Štefanovičova 1.etapa
620/A800/2015
4 438 705,20 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
27. Júl 2011
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu ŽSR
2457/2700/2011
Doplnená
4 404 256,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme \"ŽSR\" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
3. Marec 2016
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.20/OPD/PO5.2
107/A800/2016
Doplnená
4 377 464,70 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
23. Marec 2022
Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III.etapa v TT, NR a KE kraji
189/AE71/2022
4 344 268,32 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9. November 2022
Zmluva o NFP TIOP Vrakuňa
2207/AE00/2022
4 311 864,57 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy a výstavby SR
20. August 2014
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt I/50 Trenčianske Mitice - zosuv v km 127,380 - 128,380
769/B300/2014
4 272 729,37 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 111/02I02-29-V01/2024
1253/B800/2024
4 209 421,01 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo dopravy SR
10. Máj 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji - 1. etapa - I/66 Popová - Hranovnica, I. úsek Vernár
789/A800/2024
4 110 627,91 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy SR
10. August 2016
Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2016 č. 126/B500/2016 zo dňa 23. 2. 2016 uzavretého podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. 12. 2002
401/D700/2016
4 100 347,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
22. December 2016
Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2016 č. 126/B500/2016 zo dňa 23. 2. 2016 uzavretého podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 zo dňa 18. 12. 2002
806/AD00/2016
4 100 347,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
12. Jún 2015
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt I/66 Babiná - Dobrá Niva (TEN-T)
427/A800/2015
4 099 380,44 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. September 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít projektu "Modernizácia PPS Čierna nad Tisou, infraštruktúra prekladiska – koľaje a rampy, 1. etapa"
767/A800/2015
4 076 708,51 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
14. Marec 2016
Kontrakt na rok 2016 - stanovenie podmienok, za ktorých MDVRR SR poskytne SACR finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly MDVRR SR.
126/B500/2016
4 042 978,00 € Slovenská agentúra pre cestovný ruch Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
2. Jún 2017
Zmluva o poskytnutí NFP "ŽSR, dostavba zriaďovacej stanice Žilina Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina - projektová dokumentácia DSP, DRS a DVZ"
216/AE00/2017
4 036 991,40 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
19. Marec 2021
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt "Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji, I/54 Moravské Lieskové – Nové Mesto nad Váhom"
75/AE70/2021
3 992 832,09 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy a výstavby SR
22. Marec 2017
Poskytnutie dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
008-NNB/2017
3 978 850,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR