Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_238
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_240
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Škola úžitkového výtvarníctva
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_241
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SPŠ elektrotechnická
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_244
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Športové gymnázium
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_245
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_246
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ veterinárna
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_247
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_248
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_249
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s materskou školou
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_250
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Kysak
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_252
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_253
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s MŠ Tušická Nová Ves 64
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_254
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ obchodu a služieb
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_255
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_256
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_257
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_260
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_261
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_263
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
2. December 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_264
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ