Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Jún 2011
Zmluva č. 3/2011 o nájme nebytových priestorov
BB_MPC_2011_007
0,00 € Základná škola Milana Rastislava Štefánika Metodicko-pedagogické centrum
7. Jún 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
BB_MPC_2011_016
0,00 € Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Metodicko-pedagogické centrum
7. Jún 2011
Z m l u v a č. 1/2010 o nájme nebytových priestorov
NR_MAT_2011_005
0,00 € Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s VaVJM Metodicko-pedagogické centrum
7. Jún 2011
Nájomná zmluva
BB_MPC_2011_018
0,00 € Stredná odborná škola drevárska Metodicko-pedagogické centrum
14. Jún 2011
Zmluva č. 1/2011 o nájme nebytových priestorov
PO_MAT_2011_003
0,00 € Základná škola Stará Ľubovňa, Ul. za vodou Metodicko-pedagogické centrum
14. Júl 2011
ZMLUVA č.53/2011 o nájme nebytového priestoru
2011_MPC_BA_BA_002
Doplnená
0,00 € Stredná priemyselná škola elektrotechnická Metodicko-pedagogické centrum
2. August 2011
Zmluva Academic Select Plus
2011_MPC_GR_001
0,00 € BSP Softwaredistribution, a.s. Metodicko-pedagogické centrum
5. September 2011
Zmluva č. 5/2011 o nájme nebytových priestorov
2011_MAT_BB_TN_02
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou - Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
23. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_PKR_BB_ZA_012
0,00 € Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu Metodicko-pedagogické centrum
27. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_PKR_BB_ZA_004
0,00 € Základná škola Metodicko-pedagogické centrum
27. September 2011
Zmluva č. 201/2011/TEÚ o nájme nebytových priestorov
2011_PKR_BB_ZA_011
0,00 € Hotelová akadémia Metodicko-pedagogické centrum
27. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_PKR_BB_ZA_0006
0,00 € Gymnázium Jozefa Lettricha Metodicko-pedagogické centrum
28. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_PKR_BB_ZA_010
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Metodicko-pedagogické centrum
28. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_PKR_BB_ZA_0007
0,00 € Gymnázium sv. Andreja Metodicko-pedagogické centrum
28. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_PKR_BB_ZA_005
0,00 € Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa Metodicko-pedagogické centrum
30. September 2011
Zmluva o nájme služobného bytu
2011_MPC_GR_006
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Mária Ďurčeková
30. September 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_MPC_BB_BB_009
0,00 € Základná škola Pavla Dobšinského Metodicko-pedagogické centrum
4. Október 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_MPC_BB_BB_003
0,00 € Základná škola s VJMJ –Alapiskola Metodicko-pedagogické centrum
18. Október 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_MAT_BA_TN_005
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Metodicko-pedagogické centrum
18. Október 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2011_MAT_BA_TT_007
0,00 € ZŠ Gyulu Szabóa s VJM Metodicko-pedagogické centrum