Centrálny register zmlúv

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_144
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium M. M. Hodžu
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_145
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ elektrotechnická
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_149
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
14. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_150
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_035
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s VJM
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_037
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Bélu Bartóka s VJM
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_039
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná SOŠ s VJM
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_040
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Súkromná SOŠ SD Jednota
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_041
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_042
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_044
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ technická
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_045
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ obchodu a služieb
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_046
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Obchodná akadémia
15. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_047
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola F. E. Scherera
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_048
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Gymnázium sv.Michala Archanjela
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_049
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum SOŠ technická
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_050
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_052
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_053
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola
16. November 2011
Zmluva o uzavretí budúcej Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu
2011_PKR_GR_BZ_055
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Stredná odborná škola